Atnaujintas 2004 rugsėjo 3 d.
Nr.66
(1269)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Skaitytojai apie „XXI amžių“

Kai mes, didžiulė grupė Lietuvos maldininkų, vykome į jubiliejinį renginį – XV tarptautinį jaunųjų maldininkų susitikimą Medžiugorjėje, kuris vyko liepos 30 – rugpjūčio 9 dienomis, daugelis vežėmės ir katalikišką laikraštį „XXI amžių“. Tai rodo, kad tikintieji nėra abejingi savo laikraščiui, jį mėgsta ir noriai skaito. Šioje kelionėje pakalbinau keletą piligrimų, norėdamas išgirsti jų nuomonę apie šį leidinį.


Po sėkmingų darbų – padėka Dievui

Lietuvos samariečių bendrijos
Kauno skyriaus valdybos nariai
su kolegomis vokiečiais Europos
samariečių centre Kelne,
sėkmingai apgynę darbo
programų projektus

Daug ir sėkmingai dirba gausus Kauno samariečių būrys: dalija duoną ir dėvėtus drabužius daugiavaikėms šeimoms, neįgaliesiems, benamiams bei iš įkalinimo įstaigų grįžusiems žmonėms, prižiūri senelius ir neįgaliuosius, atidarė labdaros kirpyklą. Rengiamasi atidaryti neįgaliųjų vaikų dienos užimtumo centrą. Tuo tikslu buvo parengti patalpų renovacijos ir įrengimų įsigijimo projektai, kuriuos Kauno samariečių valdybos nariai sėkmingai apgynė kartu su tų projektų rėmėjais – Visbadeno ir Hamburgo samariečiais iš Vokietijos – Europos samariečių centre Kelne.


Likime ištikimi prieš šimtmetį
įkurtai partijai

Atviras laiškas LKD, LKDP ir kitoms
krikščioniškosioms partijoms bei sąjungoms

Ką parodė Prezidento rinkimai? Kiekvienas turime susimąstyti ir savęs atsakingai paklausti: į kurią pusę - į Rytus ar Vakarus - geriau pasukti? Daugeliui aišku - į Vakarus. Tačiau dalis šalies gyventojų abejoja, blaškosi, nežino, ką jiems daryti, su niekuo nepagrįsta nostalgija žvelgia Rytų pusėn. Istorija primena, kad ten buvome beveik 200 metų.


Pensiono vaikai

Man teko aplankyti psichikos negalią turinčius vaikus, kurie gyvena pensione. Ten gyvena tie vaikai, kurių tėvai į gyvenimą žiūrėjo pro alkoholio taurelę, taip pat tie, kurių mamos valiūkavo ar jaunystę ir gyvenimo brandą leido kalėjimuose, už grotų. Už tėvų klaidas kenčia vaikai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija