Atnaujintas 2004 rugsėjo 3 d.
Nr.66
(1269)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Po sėkmingų darbų – padėka Dievui

Lietuvos samariečių bendrijos
Kauno skyriaus valdybos nariai
su kolegomis vokiečiais Europos
samariečių centre Kelne,
sėkmingai apgynę darbo
programų projektus

Daug ir sėkmingai dirba gausus Kauno samariečių būrys: dalija duoną ir dėvėtus drabužius daugiavaikėms šeimoms, neįgaliesiems, benamiams bei iš įkalinimo įstaigų grįžusiems žmonėms, prižiūri senelius ir neįgaliuosius, atidarė labdaros kirpyklą. Rengiamasi atidaryti neįgaliųjų vaikų dienos užimtumo centrą. Tuo tikslu buvo parengti patalpų renovacijos ir įrengimų įsigijimo projektai, kuriuos Kauno samariečių valdybos nariai sėkmingai apgynė kartu su tų projektų rėmėjais – Visbadeno ir Hamburgo samariečiais iš Vokietijos – Europos samariečių centre Kelne.

Kauno samariečiai toliau pratęsė kelionę Prancūzijoje ir aplankė ekumeninę šventovę Taizė, Lurdą ir Paryžių, padėkojo Dievui ir dangiškajai Motinai Marijai už nuveiktus darbus ir paprašė toliau laiminti jų ateities veiklą.

Algirdas JOKŪBAITIS

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija