Atnaujintas 2004 rugsėjo 3 d.
Nr.66
(1269)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Pensiono vaikai

Man teko aplankyti psichikos negalią turinčius vaikus, kurie gyvena pensione. Ten gyvena tie vaikai, kurių tėvai į gyvenimą žiūrėjo pro alkoholio taurelę, taip pat tie, kurių mamos valiūkavo ar jaunystę ir gyvenimo brandą leido kalėjimuose, už grotų. Už tėvų klaidas kenčia vaikai.

Mane labai pradžiugino, kad pensione lankosi kunigas, jog rūpinamasi globotinių dvasingumu. Nors atrodo, jog vaikučiai nieko nesuvokia, bet po kunigo apsilankymo ir šv. Mišių jie pasidaro tikrai ramesni, labiau susikaupę. Aš tarsi mačiau tų visų nelaimėlių sielas. Jos buvo tokios tyros lyg krištolas. Vis mąsčiau, kokios kietos, sužvarbusios tėvų širdys turėjo būti, kad pražudė savo vaikų likimus. Tų vaikučių žvilgsniai beprasmiai, veidukai neišraiškingi; girdėjosi nelaimingųjų aimanos...

O kiek tokių vargetų Lietuvoje? Negi tokie „tėvai“ nebijo Dievo? Kaip norėtųsi, kad Lietuvoje nebūtų tokių vargšų tėvų, tuomet nebus ir psichiškai nesveikų vaikų. Pirmiausia žmonės turi pamilti Dievą. Jei jie nemylės Dievo, tai nemylės ir artimo žmogaus. Žmonės be artimo meilės tampa egoistais.

Mes turime daug melstis už dvasios skurdžius, kad jų bedvasės sielos vis labiau atsigręžtų į Dievą. Aš vis galvojau: „Negi čia Lietuva?..“ Nežinau, kaip reikėtų bausti alkoholikus, rūkalius, narkomanus tėvus...

Ieva S.

Akmenė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija