Atnaujintas 2004 rugsėjo 3 d.
Nr.66
(1269)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Baltijos kelias

Drįstu paklausti paprasto piliečio – kodėl nedalyvavai Baltijos kelyje? Kodėl? Kodėl, minint 15-ąsias metines, gausiai nedalyvavo mūsų inteligentai, elitas, o ypač švietimo darbuotojai? Ką jau kalbėti apie žemdirbius!

Dažnai klausiame: ką man davė Baltijos kelias? Gal todėl tik keletas senelių su vaikaičiais sutiko ir priėmė nuo Gedimino pilies kalno atneštą puokštę, vežamą į Taliną. Sakyčiau, šiemet Sąjūdžio akcija nepasisekė, nes tai buvo pasityčiojimas iš saujelės senolių!

Mieli žmonės, argi ne Baltijos kelio dėka tapome laisvi ir atgavome nepriklausomybę, tapome Europos Sąjungos ir NATO nariais? Visame pasaulyje žinomas Lietuvos vardas, dalyvaujame Olimpiadoje lygiai su visais.

Gerieji žmonės, jeigu nepaklusote kvietimui į Baltijos kelią, pasityčiojote iš vienišų suvargusių garbingo amžiaus senelių. Argi jūs mylite savo tėvynę? Nebeliko tėvynės meilės, tautiškumo, patriotiškumo, pilietinio visuomeniškumo, nebeliko mūsų kardinolo A.J.Bačkio, arkivyskupo S.Tamkevičiaus ir Sąjūdžio dėmesio. Vadinasi, vangiai eisime į Seimo rinkimus, tik ar iš viso eisime?

Kyla retorinis klausimas: Ar tokia tauta gali išgyventi ir nesunykti?

Kodėl mūsų piliečiai nevieningi, piktai nusiteikę, kerštingi, o už ką – nežinia. Priešiškos jėgos džiaugiasi ir žada laimėti Seimo rinkimus.

Kas gi kaltas? Niekas nekaltas, tik mes patys pykstame, ir tiek!

P.S. Atsiprašau, kad taip griežtai rašau, nes 1989 metais Lietuvoje buvo kita sistema ir kita tvarka. LKP suprato, kad ateina galas, ir pakluso Sąjūdžiui. LKP davė komandą visiems LKP sekretoriams, o šie – visiems kolūkių pirmininkams, gamyklų vadovams ir profsąjungoms, todėl Baltijos kelyje dalyvavo šimtai tūkstančių žmonių.

Dabar Sąjūdis po penkiolikos metų tapo bejėgis, ir rezultatai akivaizdūs!

Alfonsas GUDAS

Panevėžys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija