Atnaujintas 2004 rugsėjo 3 d.
Nr.66
(1269)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Šiluvos reikšmė

Varpo skambėjimu Šiluva palydi dieną istorijon ir tarsi dar vieną karoliuką užveria ant atkalbėto amžių rožinio. Varpo dūžiai nubanguoja viršum tamsėjančių miškų, tarsi sakydami, kad dar tebėra Žemaitijoje toks Šiluvos miestelis, garsus šventaisiais ir mirtingaisiais. Šis miestelis įspūdingas tuo, kad jame yra didysis Marijos apsireiškimo akmuo, auksiniais altoriais spindinti bažnyčia. Žvilgsnį nuolat patraukia dangun plaukianti koplyčia. Šiluva garsi giedančiomis atlaidų eisenomis, auksine šlovės karūna ir kruvinu kančių vainiku.


Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdyje

Rugpjūčio 31 dieną Kauno arkivyskupijos kurijoje vykusiame Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenariniame posėdyje dalyvavo visi Lietuvos vyskupai ordinarai ir augziliarai, išskyrus Kauno arkivyskupo augziliarą vysk. Joną Ivanauską. Kartu su Lietuvos vyskupais posėdžiavo apaštališkasis nuncijus arkiv. Peteris Stephanas Zurbriggenas ir nunciatūros patarėjas mons. Charles Balvo.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija