Atnaujintas 2004 rugsėjo 3 d.
Nr.66
(1269)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Ar yra Lietuvoje katalikų bendruomenė? Kokia ji?

Katalikui kultūrininkui dažnai
iškyla klausimas: „Kokia mūsų,
katalikų, bendruomenė?“
Nuotraukoje: J.Juškaitis
prie Anykščių bažnyčios
Algimanto ŽIŽIŪNO nuotrauka

Lietuvoje, pagal įvairius statistinius duomenis, apie 80 proc. gyventojų sudaro katalikai. Tačiau katalikais save vadinantys žmonės dažnai tik rodo savitą savo supratimą ar norą priklausyti kokiai nors bendruomenei (šiuo atveju – katalikų), nors tokiai jie visiškai nepriklauso ir nežino, kur ji yra ir kur jos ieškoti. Nebent kas nors, irgi panašiai kaip jie, „statistiškai” laikantis save kataliku, paprašo pabūti, pavyzdžiui, jo sūnaus krikštatėviais. Į panašių „statistinių” katalikų skaičių įeina ir dauguma praktikuojančių ar pusiau praktikuojančių katalikų: prisilaikydami Katalikų Bažnyčios įsakymo sekmadieniais ar šventadieniais dalyvauti šv. Mišiose, gyvenime jie faktiškai parodo mažai krikščioniško supratimo. Dažniausiai jie nedalyvauja parapijos gyvenime, netgi jokiame parapijos renginyje (kurių šiuo metu vyksta dažnai). Tad ką tada kalbėti apie jų dalyvavimą katalikų bendruomenės gyvenime, kurio pulsą sunkoka apčiuopti ir nuosekliam katalikui?

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija