Atnaujintas 2004 spalio 22 d.
Nr.79
(1282)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Popiežius Jonas Paulius II pradėjo dvidešimt septintuosius savo pontifikato metus

Popiežius Jonas Paulius II
mini 26-ąsias
išrinkimo metines

Praėjusį šeštadienį sukako lygiai 26 metai nuo anos 1978-ųjų spalio 16-osios vakaro, kai į apaštalo šv. Petro Romoje sostą buvo išrinktas Krokuvos arkivyskupas kardinolas Karolis Vojtyla. Ir nors Vatikano civilinių švenčių kalendoriuje Popiežiaus išrinkimo data yra pati svarbiausia nedidelės valstybės šventė, prilygstanti pilietinių valstybių nacionalinėms šventėms, kaip Lietuvoje Vasario 16-oji, Jonas Paulius II šią dieną praleido tyliai ir maldingai susikaupęs.


Eucharistijos metai – susitikimo
su Kristumi laikas

Mindaugas BUIKA

Popiežius Jonas Paulius II –
pamaldumo
Eucharistijai skelbėjas

Sulaukęs savo išrinkimo į apaštalo šv.Petro sostą 26-ųjų metinių ir patvirtindamas, jog toliau tęsia įspūdingas iniciatyvas Visuotinei Bažnyčiai atnaujinti, popiežius Jonas Paulius II spalio 17 dieną inauguravo Eucharistijos metus, kurių pagrindinis tikslas – skatinti „eucharistinės kultūros“ ugdymą katalikų bendruomenėse, kad su atnaujinta jėga vyktų Dievo esamumo pasaulyje liudijimas. Ta proga paskelbtame apaštaliniame laiške „Mane nobiscum Domine“ („Pasilik su mumis, Viešpatie“) Šventasis Tėvas viliasi, kad jo iniciatyva ves į gilesnį Eucharistijos centrinio vaidmens Bažnyčios gyvenime supratimą, didesnę pagarbą liturgijos normoms ir disciplinai, didesnį Švenčiausiojo Sakramento garbinimą ir aktyvesnį dalyvavimą sekmadienio šv.Mišiose.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija