Atnaujintas 2004 spalio 29 d.
Nr.81
(1284)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Arkikatedroje
pradėta nuolatinė
Švč. Sakramento
adoracija

Švč. M. Marijos
Rožančinės atlaidai

Meldėsi už kunigą,
pagerbė šaulius

Bažnyčioje skambėjo
jaunųjų balsai

Dievo Motina –
vilties ženklas

Kad Lietuva netaptų
netradicinės lytinės
orientacijos asmenų
traukos vieta

Ar minėsime
Šv. Kazimiero –
lietuvių jaunimo
globėjo šventę

Rožinio malda
nugalėkime blogį

Paroda „Rosa
Mystica“ mokykloje

Ne vien profesinis
suaugusiųjų
švietimas…

Pamąstymai
kapinių tyloje

Šeimos pasaulyje

Kantrybė -
dvasios tvirtovė

Reikia ištaisyti
klaidas

Negilinti šeimos
institucijos krizės
ir demokratijos
deficito ES

Užmirštasis kunigas
visuomenininkas

Eucharistinis kongresas – svarbus įvykis Bažnyčios gyvenime

Mindaugas BUIKA

Rengiamasi dalyti šventąją
Komuniją gausiems
Kongreso dalyviams

Dešimtys tūkstančių maldininkų iš 87-ių pasaulio šalių dalyvavo 48-ajame tarptautiniame eucharistiniame kongrese, kuris spalio 10-17 dienomis vyko Meksikos mieste Gvadalacharoje. Tarp šio svarbiausio šiemečio Visuotinės Bažnyčios įvykio dalyvių buvo 35 kardinolai, 250 arkivyskupų ir vyskupų bei apie tūkstantis kunigų iš visų šešių kontinentų. Pagrindinės procesijos su Švč. Sakramentu Gvadalacharos miesto gatvėmis ir į Sapopano Dievo Motinos šventovę sutraukė milijonines tikinčiųjų minias. Kulminaciniu kongreso akordu tapo popiežiaus Jono Pauliaus II kreipimasis į dalyvius, kuris spalio 17 dieną per palydovinę televiziją buvo tiesiogiai transliuojamas iš Romos Šv. Petro bazilikos ir kuriuo Šventasis Tėvas paskelbė jo inicijuotų Eucharistijos metų pradžią.


Uždraustosios Vėlinės

Zigmas TAMAKAUSKAS

Tautos patriarcho
Jono Basanavičiaus kapas
Rasų kapinėse
Vladimiro Gulevičiaus
(ELTA) nuotrauka

Po rinkimų šurmulio atėjo rimties minutė, įsisukusi į rudeninių įvairiaspalvių lapų skraistę, į ateinančią mirusiųjų prisiminimo ir pagerbimo dieną - Vėlines. Vėlinės tarsi sujungia praeitį su dabartimi, išryškina mirusiųjų ir gyvųjų jungtį, mūsų ikikrikščioniškos ir krikščioniškos kultūros jungties spalvas - tautos tradicijas, gyvąjį tikėjimą dvasinės Gyvybės amžinumu.

Į Vėlinių rimtį per Visų Šventųjų dienos dureles įžengiame ir mes su dar nenuvytusių prisiminimų puokšte. Artėjo 1955 metų lapkritis. Jau buvau Vilniaus universiteto pirmo kurso studentas lituanistas.


Balta paukštė Vilijampolės padangėje

Tokia dabar Vilijampolės
Šv. Juozapo bažnyčia

Kaunas. Nepaprasta šventė sekmadienį įvyko Vilijampolės Šv. Juozapo parapijoje. Po didelės rekonstrukcijos savo baltus sparnus naujiems pastoracijos darbams pakėlė Šv. Juozapo bažnyčia. Ta proga joje įvyko iškilmingos šv. Mišios, kurias aukojo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Koncelebracijoje dalyvavo VDU dekanas mons. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, Kauno dekanas kun.Vytautas Grigaravičius, mons. dr. Artūras Jagelavičius, mons. Adolfas Grušas, mons. Lionginas Vaičiulionis, kiti kunigai.

Parapijos klebonas kun. Jonas Bujokas paprašė arkivyskupą S. Tamkevičių pašventinti atnaujintus, padidėjusius ir išgražėjusius Dievo namus. Skambant parapijos choro atliekamai giesmei, arkivyskupas pašventino bažnyčią.


Atlikėjų iš užsienio pasirodymai

Vokietijoje gyvenantis
dr. Vytenis M. Vasyliūnas
(kairėje) bendrauja
su bažnyčios rektoriumi
kan. Broniumi Antanaičiu

Panevėžys. Nepriklausomybės aikštėje stovinti Švč. Trejybės bažnyčia tapo miesto kultūrinių renginių centru. Būti jų dalyviu gali bet kuris panevėžietis, nes menininkų pasirodymų čia galima klausytis nemokamai.

Spalio 17-ąją šventovėje vyko vargonų muzikos valanda. Skambėjo A. Vivaldi, O. Respighi, M.E. Bossi, M. K. Čiurlionio, K. Vasiliauskaitės, R. Manari kūriniai. Vargonavo fizikos profesorius Vytenis M. Vasyliūnas iš Vokietijos. Jis - vieno šios šalies instituto direktorius, apie 100 mokslinių straipsnių autorius. Tiesioginį darbą V. M. Vasyliūnas derina su vargonininko pareigomis Nordheimo ( netoli Giotingeno) katalikų bažnyčioje.


Bažnyčios šventė truko tris dienas

Telšių vyskupai, parapijos
didysis choras ir Klaipėdos
muzikos centro varinių
pučiamųjų kvartetas

Klaipėda. Spalio 17 dieną, sekmadienį, Klaipėdos Šv.Kazimiero parapija minėjo įžengimo į naująją mūro bažnyčią penkmetį.

Prieš penkerius metus Šv. Kazimiero bažnyčia persikėlė iš kuklios medinės bažnytėlės į naująją mūro bažnyčią. Iškilmės vyko net tris dienas. Nuo penktadienio iki sekmadienio vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija – taip pasitiktas bažnyčios jubiliejus atsiliepiant į Jubiliejinius Eucharistijos metus.


Šviesus pavyzdys mūsų laikams

Vyskupo kankinio Pranciškaus Ramanausko 45-osioms mirties metinėms paminėti

Mons. Alfonsas SVARINSKAS

Vyskupas Pranciškus Ramanauskas,
grįžęs iš sovietinių lagerių

Spalio 2 dieną Telšių Katedroje buvo paminėtos garbingojo vyskupo kankinio Pranciškaus Ramanausko 45-osios mirties metinės.

Telšių vyskupija, įkurta 1926 metais, turi du vyskupus kankinius: Vincentą Borisevičių ir Pranciškų Ramanauską. Pirmojo pradėta kanonizacijos byla paskelbti jį palaimintuoju. Antrasis įrašytas į Lietuvos kankinių sąrašą. Su vyskupu Ramanausku teko ilgus metus dalytis ir skausmu, ir džiaugsmais, todėl jį gerai pažinojau.


Darbštūs ir rūpestingi

Vytautas BAGDONAS

Darbštūs ūkininkai iš Kraštų –
Jolita ir Virginijus Vaičioniai

„Metų ūkio“ konkurse tarp gyvulininkystės ūkių nugalėtoju pripažintas Svėdasų seniūnijos Kraštų kaimo gyventojų Virginijaus ir Jolitos Vaičionių gyvulininkystės ūkis. Tokį aukštą įvertinimą ir pripažinimą jauni ūkininkai iš Kraštų pelno jau ne pirmą kartą.

Svečiai žavisi Vaičionių ūkiu

Kovo 17-ąją Vaičionių ūkiui buvo įteiktas Europos Sąjungos sertifikatas, suteikiantis teisę produkciją iš fermos tiesiogiai eksportuoti į užsienio šalis, nes šis pieno ūkis atitinka visus kokybei keliamus reikalavimus, gali konkuruoti su geriausiais užsienio šalių ūkiais. Vaičioniams pieno ūkio kokybės ir sveikatingumo ženklas buvo įteiktas vieniems pirmųjų Anykščių rajone.


Ūkininkas, verslininkas ir maršalka

Bronius VERTELKA

Ūkininkas ir verslininkas
Jonas Kaupas savo sodyboje

Jonas Kaupas Pakruojo rajone buvo septintas žmogus, kuris gavo ūkininko pažymėjimą. Žemė jam buvo atmatuota pagal Valstiečio ūkio įstatymą. Dabar pakruojiškis tvarkosi 110 ha ūkyje.

Pelningiausia kultūra – cukriniai runkeliai

Tinkamai įdirbta ir patręšta žemė čia subrandina neblogus derlius. Kviečių užauga iki penkių, miežių gauna net šešias tonas iš hektaro. Mineralines trąšas ūkininkas gauna iš AB „Lytagra“. Skolą jai pakruojiškis grąžina iškūlęs grūdines kultūras. Taip žemdirbys išsiverčia be banko kretitų. Šiuo metu pelningiausia yra auginti cukrinius runkelius.


„XXI amžius“ – mūsų, katalikų, laikraštis ir mes jį skaitome!

Kadangi jau daug metų pats skaitau „XXI amžių“, todėl panūdau pasmalsauti, kaip apie šį vienintelį krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštį atsiliepia Žemaitijos skaitytojai, patys prenumeruojantys arba nusiperkantys ir taip pat jau antrą dešimtmetį besidomintys „XXI amžiumi“. O nuomones išgirdau ir jas užrašiau dalyvaudamas parapijų atlaiduose arba šiaip įvairiuose susitikimuose su „XXI amžiaus“ skaitytojais. Jie apsidžiaugė galimybe išsakyti savo atsiliepimus apie šį leidinį.


Kijeve – priešrinkiminis Maskvos desantas

Kandidatas į Ukrainos
prezidentus Viktoras Juščenka
kalba jį paremti susirinkusiems
apie 10 tūkstančių žmonių
Kijevo centre
EPA-ELTA nuotrauka

Spalio 31 dieną daugelis Ukrainos piliečių su nerimu ir viltimi laukia prezidento rinkimų. Tų rinkimų baigtimi labai suinteresuotos NATO ir ES valstybės, kaimyninės šalys, ypač Lenkija, jau nekalbant apie Rusiją, kuri deda milžiniškas pastangas ir, žinoma, didžiulius pinigus, kad rinkimus laimėtų dabartinio prezidento L.Kučmos klano ir Maskvos remiamas kandidatas premjeras Viktoras Janukovičius. Kijeve jau keli mėnesiai V.Janukovičiaus rinkimų štabe darbuojasi artimi Kremliui „juodųjų technologijų“ meistrai, praėję KGB mokyklą. Tokie kaip turintis didelę įtaką Kremliuje, laikomas geriausiu Rusijos rinkimų technologijų specialistu Glebas Pavlovskis ir kitas panašus veikėjas, besispecializuojantis rinkimų rezultatų klastojimo srityje, Markas Gelmanas. Ukrainos žurnalistai pastebėjo, kad Kijeve ir kituose miestuose sukinėjasi ir Lietuvoje gerai žinomi bei R.Pakso pergalę Prezidento rinkimuose organizavę „Al Max“ veikėjai.


„Komendantė“ Fidelis uždraudė dolerį...

Kubos piliečiai stovi eilėje
prie valiutos keityklos
šalies sostinėje Havanoje,
norėdami iškeisti
JAV dolerius į Kubos pesus
EPA-ELTA nuotrauka

Pastebimai senstantis paskutiniuoju komunizmo bastionu (po Šiaurės Korėjos ir Baltarusijos) vadinamas Kubos diktatorius dar kartą nustebino visą pasaulį pareiškęs, kad nuo lapkričio pradžios Kuboje nutraukiama laisva JAV dolerio apyvarta. Esą tai padaryta atsakant į Kubos „liaudies priešo“ JAV prezidento Džordžo Bušo sprendimą sugriežtinti sankcijas prieš „laisvės salą“. Kaip žinoma, Vašingtono administracija neseniai paskelbė priemones apriboti kapitalų srautus į Kubą, taip pat ir turistų keliones.


„Turkmėnbaši“ lediniai miražai

Apie Turkmėnijos prezidentą Saparmuratą Nijazovą, diegiantį įvairiausias „naujoves“, jau seniai sklando legendos. Žinoma, pirmiausia įamžinant save. Šioje srityje jis beveik pralenkė patį Staliną. S.Nijazovo – „visų turkmėno tėvo“ – paminklai, biustai, portretai tiesiog užtvindė visą šalį. Iš jo „išmintingų“ knygų mokosi moksleiviai ir aukštųjų mokyklų studentai. Jo dekretais uždrausta nešioti barzdas ir turėti auksinius dantis, televizijos diktorius – grimuotis ir šiaip naudotis bet kokia kosmetika.


Varnas varnui akies nekerta

Petras KATINAS

Ūkininkas ir verslininkas
Jonas Kaupas savo sodyboje

Vos išaušus rytui po Seimo rinkimų antrojo rato, prezidentas V.Adamkus audienciją pirmajam suteikė naujajam Lietuvos valdovui, būsimajam šiaurės vakarų krašto generalgubernatoriui V.Uspaskich. Tuose pačiuose rūmuose, kur ir buvo kažkada jo pirmtakų rezidencija. Taigi tautai aiškiai pademonstruota, kas dabar atlieka Muravjovo, Suslovo ar paskutiniojo dabartinio Premjero viršininko Mitkino vaidmenį. Tuo Prezidentas tarsi patvirtino sklandančias kalbas, kad V.Uspaskich jau nuo pat V.Adamkaus išrinkimo Prezidentu koja atidarinėja Prezidentūros duris.


 

„XXI amžiaus“
redakcija išleido

2005 metų katalikų
kalendorių.

Jo kaina priklauso
nuo perkamų
egzempliorių
skaičiaus:

1 – 10 egz. – 50 ct,
11 – 100 egz. – 45 ct,
101 – 1000 egz. – 40 ct,
1001 – 3000 egz. – 35 ct.

 

Kviečiame įsigyti!


„Vienuolynų steigimas“

Leidykla „Naujasis amžius“ 1000 egzempliorių tiražu išleido Šv. Jėzaus Teresės Avilietės knygą „Vienuolynų steigimas“. Tai biografinis veikalas, kuriame aprašoma pirmųjų basųjų karmelitų vienuolynų steigimas. Knygoje šv. Jėzaus Teresė primena, kaip kilo mintis pradėti karmelitų ordino reformą. Nuosekliai ir plačiai aprašoma, kaip Ispanijoje XVI amžiuje buvo steigiami pirmieji basųjų karmelitų – vyrų ir moterų – vienuolynai, su kokiomis sunkiai įveikiamomis kliūtimis teko susidurti jų steigėjams. Kartu pateikiama daug dvasinio pobūdžio patarimų vienuolynų vyresniosioms ir kitoms seserims. Tai Šventosios penkiolikos metų darbo istorija, kurioje daug aukų ir vargų, istorija sielos, kupinos didvyriškumo ir nepalyginamo pasiaukojimo.

„Vienuolynų steigimo” knyga pirmą kartą išspausdinta 1610 metais Briuselyje, pasirūpinus garbiajai motinai Jėzaus Onai, kuri tuomet buvo Briuselio vienuolyno vyresnioji, kartu su tėvu Jeronimu Grasianu. „Vienuolynų steigimas” yra vertingiausias ir literatūriniu atžvilgiu tobuliausias veikalas tarp visų šv. Teresės raštų. Atskirų vienuolynų steigimo aprašymai yra žaviai paprasti, gyvi, šnekučiavimo tonas kupinas natūralaus žavumo. Čia aiškiai pasirodo laisvas, savitas Teresės stilius, švelnūs, apsvarstyti posakiai, nuosaikus ir blaivus vaizdų parinkimas, kuo pasižymi didžiųjų klasikų darbai. Kartu tai yra puikus istorijos kūrimo darbas!

Priede įdėta knygos vertėjos Vynmedžio Šakelės (Motinos Augustinos – Onos Galdikaitės) biografija.

Tikimės, kad Šventosios kartą ištarti žodžiai „Ateis laikas, kai ši knyga bus skaitoma su dideliu susidomėjimu“ ras atgarsį ir mūsų dienų skaitytojų širdyse.

Knyga siunčiant paštu kainuoja 16 Lt. Norėdami įsigyti knygą, išsiųskite pašto perlaidą adresu: Kazimierui Olišauskui, „XXI amžiaus“ redakcija, a.d. 211, LT - 44003 Kaunas - C, kitoje perlaidos lapelio pusėje nurodydami, už kokią knygą pinigus siunčiate. Gavę perlaidą, knygą išsiųsime paštu.Redakcijoje knygą galima įsigyti pigiau.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija