Atnaujintas 2004 lapkričio 26 d.
Nr.89
(1292)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Lietuvos kariuomenės ordinariate

Lietuvos kariuomenei atiteko karių globėjo Šv. Ignoto bažnyčia

Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčia

Lapkričio 23 dieną Vilniuje
pašventinta Šv. Ignoto bažnyčia
pasitarnaus karių ir jų šeimų
reikmėms. Kiekvieną dieną joje
po daugiau kaip 50 metų
pertraukos bus aukojamos
šv. Mišios, o ateityje
organizuojamos dvasinės
karininkų pratybos, rekolekcijos
, karių vaikai rengiami
pirmajai išpažinčiai.

Lietuvos kariuomenės ordinaras
vyskupas Eugenijus Bartulis
Šv. Ignoto bažnyčią dedikavo
pagrindine kariuomenės
Ordinariato bažnyčia

Iškilmių eisenos priekyje -
vyskupas Jonas Boruta, kardinolas
Audrys Juozas Bačkis, apštalinis
nuncijus arkivyskupas Peteris
Stephenas Zurbrigenas, vyriausiasis
Lietuvos kariuomenės kapelionas
kan. Juozas Gražulis, arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius

Šv. Ignaco vizija. XVIII a. pab.
Simonas Čekavičius (1689-1775)

Po daugiau kaip 50 metų pertraukos Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčioje lapkričio 23-iąją buvo aukojamos šv. Mišios. Lietuvos kariuomenės ordinaras vyskupas Eugenijus Bartulis, dalyvaujant Katalikų ir Stačiatikių Bažnyčių, valstybės, kariuomenės vadovams bei Apaštalų Sosto atstovams, Šv. Ignoto bažnyčią dedikavo pagrindine kariuomenės Ordinariato bažnyčia.

Restauruotos Šv. Ignoto bažnyčios dedikavimo Lietuvos kariuomenei išvakarėse į šventovės altorių sugrįžo XVIII amžiuje specialiai jam sukurtas paveikslas „Šv. Ignaco vizija”. Kaip sakė Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys, vertingas garsaus lenkų tapytojo Simono Čekavičiaus (1689-1775) kūrinys tą pačią vietą, kuriai buvo skirtas, papuoš po daugiau negu 200 metų pertraukos. S.Čekavičius - vienas garsiausių ir produktyviausių lenkų tapytojų. Į Vilnių dailininkas atvyko 1756 metais jėzuitų kvietimu - tapė paveikslus Šv. Kazimiero, Šv. Rapolo ir Šv. Ignoto bažnyčioms. Pastarosios altoriuje dailininkas pavaizdavo vieną svarbiausių Jėzaus Draugijos įkūrėjo ir fundatoriaus šv. Ignaco Lojolos vizijų - pakeliui į Romą La Stortoje regėtą Kristų, laiminantį jo apsisprendimą tarnauti didesnei Dievo garbei.

„Labai simboliška, kad garsioje, turtingoje giminėje gimęs karys, Jėzuitų kongregacijos įkūrėjas ir karių globėjas paveiksle vaizduojamas ne žvanginantis ginklus, o pasitikintis, atsiduodantis Dievo valiai“, - pažymėjo menotyrininkė Sigita Maslauskaitė.

XXI, ELTA

Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija