Atnaujintas 2004 gruodžio 15 d.
Nr.94
(1297)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Italijoje jau
atsisakoma
kalėdinių tradicijų

„Da Vinčio kodo“
apgavystė

Įspūdingų
renginių paletė

Sugrįžtame išeidami

Almančios versmės

„Neliūdėk,
širdie, žiedai dar
nenuvyto…“

Pasipildo naujais
eksponatais

Pro memoria

Širdyje –
toks giedrumas

Nepabūgusi sunkumų

Kovos už laisvę
kelyje

Nesusikūrusi,
išnykusi tauta –
tai mes

Namų gamybos
limonadas, arba
Aiškiaregių
spindesys ir skurdas

Praeities dalelė

Stokholme įteiktos Nobelio premijos

Švedijos karališkoji šeima
(iš kairės): princas Karlas
Filipas, sosto įpėdinė Viktorija,
karalius Karlas XVI Gustavas,
karalienė Silvija ir princesė
Liliana 2004 metų Nobelio
premijų įteikimo ceremonijoje
Stokholmo koncertų rūmuose
penktadienį, gruodžio 10 dieną

Gamtos mokslininkams ir ekonomistams iš JAV, Izraelio, Norvegijos penktadienį iškilmingai buvo įteiktos Nobelio premijos.

Nobelio premijos už ryškiausius pasaulyje mokslo darbus, literatūros kūrinius skiriamos nuo 1901 metų. 2004 metų premijos yra po dešimt milijonų kronų kiekvienai iš premijuojamų sričių. Penkias premijas - medicinos, fizikos, chemijos, literatūros ir taikos - XIX amžiuje nutarė skirti dinamito išradėjas ir pramonininkas Alfredas Nobelis.


Radikalaus sekuliarizmo pavojai

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Jozefas
Ratcingeris pabrėžia,
jog radikalusis sekuliarizmas
tapo dogmatine ideologija

Krikščionys turi būti „kūrybinga mažuma“

Pastarosiomis savaitėmis visuotinį dėmesį patraukė gana griežti Tikėjimo mokslo kongregacijos prefekto kardinolo Jozefo Ratcingerio pasisakymai dėl „radikalaus sekuliarizmo“ reiškinio Europoje, kuris yra tapęs netolerantiška ir agresyvia ideologija, keliančia didelį pavojų krikščioniškajam tikėjimui ir tradiciniam humanizmui. „Mes esame atsidūrę didelį susirūpinimą keliančiame laikotarpyje, kai radikalusis sekuliarizmas gali sunaikinti humanizmą“, - kalbėjo jis gruodžio pradžioje Romoje įvykusiame Saleziečių vienuolijos vyresniųjų susitikime, kuriame buvo aptarti naujieji iššūkiai Europoje.


Po bažnyčių skliautais
ir filharmonijos salėje

Jaunimo kamerinių chorų sakralinės muzikos
festivalis „Cantate Domino“

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Č.Sasnausko kamerinio
choro vadovas Mindaugas
Radzevičius su apdovanojimu

Pakalbinęs vieną pirmųjų bažnytinių chorų posovietinėje Lietuvoje kūrėjų Rolandą Daugėlą, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Kauno fakulteto Muzikos didaktikos ir dirigavimo katedros vedėją, Kauno Švč. M.Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios kamerinio choro meno vadovą ir dirigentą, XII jaunimo kamerinių chorų sakralinės muzikos festivalio sekretorių, sužinojau festivalio rengimo istoriją. „Kai 1992 metais buvo surengtas pirmasis kamerinių chorų sakralinės muzikos festivalis, niekas tuomet net negalvojo, kad šis pasėtas grūdas bus toks gyvybingas, o dabar bus surengtas jau dvyliktasis, kuris vėl stebina savo gyvybingumu, naujovių pateikimu, rimtumu ir žavia jaunyste“, – sakė R.Daugėla.


Rašymas – tik būdas suprasti

Rašytoja Vanda Juknaitė
skaito ištrauką iš naujausios
savo eseistikos knygos

Varėnos viešojoje bibliotekoje įvyko skaitytojų susitikimas su rašytoja, dramaturge, pedagoge Vanda Juknaite.

Literatūrinio vakaro metu rašytoja šiek tiek praskleidė savo kūrybinių sumanymų užsklandą, ir varėniškiai skaitytojai turėjo puikią progą bent truputį pajusti rašytojos matomą ir įsivaizduojamą pasaulį.

Savos kūrybos vakare rašytoja skaitė keletą ištraukų iš naujausios eseistikos knygos ,,Išsiduosi. Balsu“, su kurios herojais – artimųjų atstumtais ir nelaimingais gatvės vaikais – rašytoja bendravo ir dirbo Atgimimo pradžioje.


Vaikystės spindulių neužgoš grėsmingiausia juoduma

Rašytojos mažasis kaimynas
Justas Puodžius skaito
kūrinėlį iš jos knygos
„Mūsų skaitinėliai“.
Iš kairės sėdi: Vaikų
literatūros muziejaus
darbuotoja Danutė
Žilionienė, vedėja Daiva
Šarkanauskaitė, rašinio
autorius Vladas Vaitkevičius
ir Marija Macijauskienė

Ne vienas Kauno pradinukas ilgai atsimins lapkričio 17-ąją. Tądien jis, mokytojų atlydėtas į Vaikų literatūros muziejų, galėjo kiek širdis geidžia bendrauti su poete, eseiste, atsiminimų rašytoja, buvusia ilgamete Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktore Marija Macijauskiene, pristačiusia ką tik leidyklos „Naujasis amžius“ išleistą savo pirmąją knygelę vaikams „Mūsų skaitinėliai“. Su rašytoja ir kitais renginio svečiais klausytojus supažindino muziejaus vedėja Daiva Šarkanauskaitė.


Prisimintas ,,Fakto“ kūrimas

Kompozitorius Juozas
Širvinskas, aktoriai
Regimantas Adomaitis,
Vaiva Mainelytė ir režisierė
R. Grikevičienė susitikime
su varėniškiais

Varėnos kultūros centro ir parodų salėje vyko lietuviško kino ir menų festivalis ,,Verpetai“. Visi, tebejaučiantys nostalgiją lietuviškam kinui, turėjo puikią progą išvysti keletą lietuviškų filmų. Vyko ir filmo ,,Faktas“, kurto Zervynose ir Pirčiupiuose, pristatymas.

Kino vakare dalyvavo antroji režisierė R. Grikevičienė, aktoriai V.Mainelytė ir R.Adomaitis ir kompozitorius J.Širvinskas, Zervynų kaimo žmonės. Trijų Zervynų kaimo dainininkių padainuota graudi dzūkiška daina tarsi priminė Pirčiupių tragediją ir pagal ją pastatyto filmo siužetą.


Vaidino keturių šalių mėgėjai

Tarptautiniame istorinės dramos festivalyje
„Pjero dienos-2004“ – įvykių
nuo XIII iki XX amžiaus atspindžiai

Rūta JONUŠKIENĖ

Aktorius Ramūnas Abukevičius,
Jurbarko Konstantino Glinskio
teatro režisierė Danutė
Budrytė-Samienė ir festivalio
organizatorė režisierė
Alma Eigerdienė

Utenos kultūros centre dvi dienas vyko tarptautinis mėgėjų teatrų istorinės dramos festivalis „Pjero dienos Utenoje“, sukvietęs draugėn ne tik mėgėjų teatrus iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Baltarusijos, Lenkijos. Uteniškiai turėjo puikią progą pamatyti net septynis skirtingus spektaklius, kurie, pasak šio festivalio koordinatorės „Žaliaduonių“ teatro režisierės Almos Eigerdienės, apėmė istorinius laikotarpius nuo XIII iki XX amžiaus.


Išeivijos padangėje Teatrališkos
tautos šventė

JAV kultūros tarybos XI teatro festivalis

Čikagos „Žaltvykslės“
aktoriai. Viduryje stovi
režisierė Ilona Čiapaitė

Pirmasis lietuviškas spektaklis JAV buvo suvaidintas 1889 metais Plymoute, Pensilvanijoje. Jį surengė laikraščio „Vienybė lietuvninkų“ redakcija. Pagrindinė tema – lietuvių emigrantų gyvenimas bei jų likimas Amerikoje. Po to spektaklio garsas pasiekė visus lietuvių emigrantus. Čikagos lietuviai pirmą teatro draugiją įsteigė 1892 metais.


Be burių ir kompaso

Petras KATINAS

Ir atsitik šitaip, kad tryliktojo po nepriklausomybės atkūrimo Ministrų kabineto programos pateikimo Seimui dieną, gruodžio 9-ąją, pirmą kartą pasaulyje buvo minima Antikorupcijos diena. Išties įdomus ir keliantis nemažai vilčių sutapimas. Tuo labiau kad vidaus reikalų ministru bus Darbo partijos atstovas G.Furmanavičius, tam tikruose visuomenės sluoksniuose (nereikia aiškinti, kokiuose) garsėjantis „Furmos“ pravarde. Todėl neatsitiktinai (gal tik juokais, sarkastiškai) kalbama, jog ministras tam ir paskirtas, kad padėtų pasodinti į kažkokio ministro kėdę savo buvusį bičiulį ir partnerį, EBSW koncerno vadą G.Petriką, kai tas bus grąžintas iš JAV. Deja, toje koalicinės Vyriausybės programoje kovos su antikorupcija sričiai skirtas tik vienas kuklus sakinėlis: „Užkirsti kelią korupcijai valdžios institucijose“. Daugiau nė žodžio, nors prieš rinkimus buvo trimituojama, jog tai bus bene pagrindinis Darbo partijos tikslas. Tad kurgi jis dingo?


 

„XXI amžiaus“
redakcija išleido

2005 metų katalikų
kalendorių.

Jo kaina priklauso
nuo perkamų
egzempliorių
skaičiaus:

1 – 10 egz. – 50 ct,
11 – 100 egz. – 45 ct,
101 – 1000 egz. – 40 ct,
1001 – 3000 egz. – 35 ct.

 

Kviečiame įsigyti!


„Vienuolynų steigimas“

Leidykla „Naujasis amžius“ 1000 egzempliorių tiražu išleido Šv. Jėzaus Teresės Avilietės knygą „Vienuolynų steigimas“. Tai biografinis veikalas, kuriame aprašoma pirmųjų basųjų karmelitų vienuolynų steigimas. Knygoje šv. Jėzaus Teresė primena, kaip kilo mintis pradėti karmelitų ordino reformą. Nuosekliai ir plačiai aprašoma, kaip Ispanijoje XVI amžiuje buvo steigiami pirmieji basųjų karmelitų – vyrų ir moterų – vienuolynai, su kokiomis sunkiai įveikiamomis kliūtimis teko susidurti jų steigėjams. Kartu pateikiama daug dvasinio pobūdžio patarimų vienuolynų vyresniosioms ir kitoms seserims. Tai Šventosios penkiolikos metų darbo istorija, kurioje daug aukų ir vargų, istorija sielos, kupinos didvyriškumo ir nepalyginamo pasiaukojimo.

„Vienuolynų steigimo” knyga pirmą kartą išspausdinta 1610 metais Briuselyje, pasirūpinus garbiajai motinai Jėzaus Onai, kuri tuomet buvo Briuselio vienuolyno vyresnioji, kartu su tėvu Jeronimu Grasianu. „Vienuolynų steigimas” yra vertingiausias ir literatūriniu atžvilgiu tobuliausias veikalas tarp visų šv. Teresės raštų. Atskirų vienuolynų steigimo aprašymai yra žaviai paprasti, gyvi, šnekučiavimo tonas kupinas natūralaus žavumo. Čia aiškiai pasirodo laisvas, savitas Teresės stilius, švelnūs, apsvarstyti posakiai, nuosaikus ir blaivus vaizdų parinkimas, kuo pasižymi didžiųjų klasikų darbai. Kartu tai yra puikus istorijos kūrimo darbas!

Priede įdėta knygos vertėjos Vynmedžio Šakelės (Motinos Augustinos – Onos Galdikaitės) biografija.

Tikimės, kad Šventosios kartą ištarti žodžiai „Ateis laikas, kai ši knyga bus skaitoma su dideliu susidomėjimu“ ras atgarsį ir mūsų dienų skaitytojų širdyse.

Knyga siunčiant paštu kainuoja 16 Lt. Norėdami įsigyti knygą, išsiųskite pašto perlaidą adresu: Kazimierui Olišauskui, „XXI amžiaus“ redakcija, a.d. 211, LT - 44003 Kaunas - C, kitoje perlaidos lapelio pusėje nurodydami, už kokią knygą pinigus siunčiate. Gavę perlaidą, knygą išsiųsime paštu.Redakcijoje knygą galima įsigyti pigiau.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija