Atnaujintas 2004 gruodžio 17 d.
Nr.95
(1298)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Prasmingas
Išganytojo laukimas

Jaučiama Kalėdų
laukimo dvasia

„Mylėti iš savęs
išeinant, virš savęs
pakylant“

Mintys apie
katalikišką spaudą

Skaitykime
„švarią“ spaudą

„Klausimėlio“
pėdsakais

Dėkoju už
pasiaukojamą darbą

Ar gelbėsime
vaikus?

Dievo Gimdytoja, neturėjusi jokio nuodėmės sutepimo

Mindaugas BUIKA

Popiežius Pijus IX iškilmingai
paskelbia Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
dogmą Frančesko Podesti
freska Vatikane

Su prideramomis liturginėmis iškilmėmis katalikiškasis pasaulis gruodžio 8 dieną paminėjo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmos paskelbimo 150-ąsias metines. Vatikano Šv. Petro bazilikoje pamaldoms vadovavo ir homiliją pasakė popiežius Jonas Paulius II, o pagrindiniu celebrantu buvo jo vikaras Romai kardinolas Kamilas Ruinis. Romoje taip pat vyko 21-asis tarptautinis mariologinis kongresas tema „Marija iš Nazareto sveikina Dievo Sūnų istorijoje“, kuriame Šventajam Tėvui atstovavo Popiežiškosios kultūros tarybos pirmininkas kardinolas Polis Puparas.


Atverkime savo širdį

Benjaminas ŽULYS

Tarp adventinės vakaronės
dalyvių - sesuo Irena (viduryje)

Nuoširdi ir įspūdinga adventinė vakaronė įvyko Kaune, Kardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialiniame bute-muziejuje, kurią jos rengėjai pavadino „Rasokite, dangūs, iš aukštybių“. Joje, be kitų svečių, dalyvavo Lampėdžių ir Aleksoto bendruomenių atstovai, beje, daugiausia moterys. Susirinkusiesiems buvo pateikta įdomi šiai šventei skirta meninė programa. Kalbėta apie Dievo meilę, žmogaus dvasingumą, jo siekius, žengiant gyvenimo keliu.


Parapijos bendruomenė

Palangos klebonas
kan. dr. Algis Genutis

„Ar didėja tavo atsakomybės jausmas už savo Bažnyčią, savo vyskupiją, savo parapiją ir jos gyvastingumą?“

Kun. Tadeušas Dajčeris,
į daugelį Europos kalbų išverstos knygos „Tikėjimo įžvalgos“ autorius

Palangos architektūros svarbiausias akcentas yra Švč. M.Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, kurios bokšto smailė matyti iš tolimų apylinkių. Anot čia dirbusio vieno klebono, Palangos tikintieji yra pavyzdingi, dosnūs, nuoširdžiai myli savo bažnyčią. Parapija ypatinga – gausūs vasarotojai į šventovę užsuka ne tik pasižvalgyti, stabtelėti prie jos statytojo dekano klebono prelato Juozapo Šniukštos (1864-1949) kapo, esančio šventoriuje, bet ir pasimelsti. Net ir šiokiadieniais, žiemą ir vasarą, per šv. Mišias čia pilna žmonių. Atidesnis bažnyčios lankytojas pastebi, kad kas vakarą, pasibaigus šv. Mišioms, būreliai palangiškių, vaikų ir suaugusiųjų skuba į parapijos namus…


Sielovados centre - ir kultūrinė programa

Panevėžio Kun. Kastyčio
Ramanausko lopšelio-
darželio vaikai
rodo meninę programą

Šių metų pavasarį Panevėžio vyskupijos Sielovados centras (administratorė Laima Jurgėlienė) persikėlė į atnaujintas, erdvesnes patalpas, esančias prie vienuoliams marijonams priklausančios Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčios Marijonų gatvėje, 24. O Panevėžio vyskupijos kurija persikėlė į Upytės gatvėje, netoli vyskupo Kazimiero Paltaroko vidurinės mokyklos bei Kristaus Karaliaus Katedros, esančias patalpas, kuriose kartu veikia ir „Caritas“.


Rumunija pasirinko permainas

Petras KATINAS

Bukarešto meras Trajanas
Basesku džiaugiasi
pergale Rumunijos
prezidento rinkimuose

Po prezidento rinkimų Rumunijoje, kuriuos laimėjo opozicijos kandidatas Trajanas Basesku, pasaulio žiniasklaida praneša, kad oranžinė revoliucija, prasidėjusi Ukrainoje, persimeta į pokomunistinę Rytų Europą. Cituojami naujai išrinkto prezidento T.Basesku žodžiai, pasakyti televizijos debatų metu savo varžovui buvusiam komunistui, dabar Socialdemokratų partijos kandidatui ministrui pirmininkui A.Nestasei: „Niekaip negaliu suprasti, kas prakeikė šią šalį, kad, praėjus penkiolikai metų po komunizmo žlugimo, ji gali rinktis komunistus“.


Užplanuota stagnacija

Petras KATINAS

Naujoji Vyriausybė pagaliau šiaip taip sulipdyta. Ciniškesnių ir pačiu nemaloniausiu kvapu atsiduodančių postų dalybų, anot žurnalisto Vytauto Matulevičiaus, dar nebuvo per visą atkurtosios nepriklausomybės laikotarpį. Pasak žurnalisto, naujosios tryliktosios Vyriausybės kūrėjai visiškai numojo ranka į bet kokius moralinius principus, nė kiek nepasimokė iš R.Pakso skandalo, kai į Prezidentūrą buvo sulindę įvairaus plauko perėjūnai ir aferistai. Dabar panaši situacija susidarė naujajame Seime ir Vyriausybėje. Aukštųjų partinių mokyklų ir KGB šleifas matomas iš tolo ir bet kuriam mąstančiam žmogui nekelia jokių abejonių. Be to, jeigu R.Pakso nušalinimo procese buvo daug kalbama apie rusiškus pinigus, konkrečiai, apie ruso J.Borisovo milijonus, tai dabar apie tai net neužsimenama, nors tų rusiškų pinigų per praėjusio Seimo rinkimus ir po jų buvo pamėtėta nepalyginti daugiau.


 

„XXI amžiaus“
redakcija išleido

2005 metų katalikų
kalendorių.

Jo kaina priklauso
nuo perkamų
egzempliorių
skaičiaus:

1 – 10 egz. – 50 ct,
11 – 100 egz. – 45 ct,
101 – 1000 egz. – 40 ct,
1001 – 3000 egz. – 35 ct.

 

Kviečiame įsigyti!


„Vienuolynų steigimas“

Leidykla „Naujasis amžius“ 1000 egzempliorių tiražu išleido Šv. Jėzaus Teresės Avilietės knygą „Vienuolynų steigimas“. Tai biografinis veikalas, kuriame aprašoma pirmųjų basųjų karmelitų vienuolynų steigimas. Knygoje šv. Jėzaus Teresė primena, kaip kilo mintis pradėti karmelitų ordino reformą. Nuosekliai ir plačiai aprašoma, kaip Ispanijoje XVI amžiuje buvo steigiami pirmieji basųjų karmelitų – vyrų ir moterų – vienuolynai, su kokiomis sunkiai įveikiamomis kliūtimis teko susidurti jų steigėjams. Kartu pateikiama daug dvasinio pobūdžio patarimų vienuolynų vyresniosioms ir kitoms seserims. Tai Šventosios penkiolikos metų darbo istorija, kurioje daug aukų ir vargų, istorija sielos, kupinos didvyriškumo ir nepalyginamo pasiaukojimo.

„Vienuolynų steigimo” knyga pirmą kartą išspausdinta 1610 metais Briuselyje, pasirūpinus garbiajai motinai Jėzaus Onai, kuri tuomet buvo Briuselio vienuolyno vyresnioji, kartu su tėvu Jeronimu Grasianu. „Vienuolynų steigimas” yra vertingiausias ir literatūriniu atžvilgiu tobuliausias veikalas tarp visų šv. Teresės raštų. Atskirų vienuolynų steigimo aprašymai yra žaviai paprasti, gyvi, šnekučiavimo tonas kupinas natūralaus žavumo. Čia aiškiai pasirodo laisvas, savitas Teresės stilius, švelnūs, apsvarstyti posakiai, nuosaikus ir blaivus vaizdų parinkimas, kuo pasižymi didžiųjų klasikų darbai. Kartu tai yra puikus istorijos kūrimo darbas!

Priede įdėta knygos vertėjos Vynmedžio Šakelės (Motinos Augustinos – Onos Galdikaitės) biografija.

Tikimės, kad Šventosios kartą ištarti žodžiai „Ateis laikas, kai ši knyga bus skaitoma su dideliu susidomėjimu“ ras atgarsį ir mūsų dienų skaitytojų širdyse.

Knyga siunčiant paštu kainuoja 16 Lt. Norėdami įsigyti knygą, išsiųskite pašto perlaidą adresu: Kazimierui Olišauskui, „XXI amžiaus“ redakcija, a.d. 211, LT - 44003 Kaunas - C, kitoje perlaidos lapelio pusėje nurodydami, už kokią knygą pinigus siunčiate. Gavę perlaidą, knygą išsiųsime paštu.Redakcijoje knygą galima įsigyti pigiau.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija