Atnaujintas 2004 gruodžio 22 d.
Nr.96
(1299)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Kaunas ir kultūra

Katalikų Bažnyčiai
grąžins kultūros
vertybes

Kovos
už laisvę kelyje

„Laikai
gerumą širdyje,
tarytum duoną
rankoj“

Languose
uždegamos žvakutės

Kalėdos Irake
šiemet bus kuklios

Mindaugas BUIKA

Moteris stovi prie vienos
iš Bagdade suniokotų bažnyčių

Popiežius kviečia kurti demokratinę visuomenę

Prasidedant labai atsakingam pirmosios Irako ir viso regiono istorijoje demokratinių rinkimų kampanijos laikotarpiui, vykstančiam sudėtingomis kovos su išplitusiu terorizmu aplinkybėmis, šalies vyriausybė stengiasi palaikyti glaudžius ryšius su Šventuoju Sostu, rodančiu išskirtinį dėmesį prasidėjusiam viltingam politinio atsinaujinimo procesui. Praėjus tik šiek tiek daugiau nei mėnesiui po pirmojo Irako laikinojo premjero Ajado Alavio vizito Vatikane (plačiau apie tai rašyta „XXI amžiaus“ lapkričio 17 dienos numeryje), su popiežiumi Jonu Pauliumi II gruodžio viduryje susitiko ir Irako užsienio reikalų ministras Hošijaras Zebaris, kuris patikino Šventąjį Tėvą, jog jo vyriausybė pasiryžusi ginti vieną seniausių pasaulyje Irako krikščionių bendruomenę, pastaraisiais mėnesiais taip pat tapusią skaudžių teroristinių išpuolių taikiniu.


Armonikų atlaidai prieš Adventą

Rūta Jonuškienė

Šventėje grojo ne tik kapelos,
bet ir liaudies muzikantai
Audronės Driskiuvienės
nuotrauka

Dvi dienas Utenoje, tarp muzikantų vadinamoje Rytų Aukštaitijos kapelų sostine, polkomis, valsais ir dainomis skambėjo Lietuvos kaimo kapelų ir liaudies muzikantų šventė „Linksmoji armonika - 2004“.

Visada pritrūksta bilietų

„Linksmoji armonika-2004“ - tai jau penkioliktasis toks liaudiškos muzikos puoselėtojų ir gerbėjų susibūrimas, tarp uteniškių dar vadinamas didžiaisiais armonikų atlaidais, kuriems nereikia papildomos reklamos. Kultūros centro salėje patogiai įsitaiso tik patys laimingiausieji ir ištikimiausieji kapelų muzikos mylėtojai, nes visiems bilietų pritrūksta.


Betliejaus taikos ugnis

Bagdade nesiliauja sprogimai,
kurie sugriauna ir bažnyčias.
Nuotraukoje - suniokota
Al Rumo stačiatikių bažnyčia

Nuo amžinosios Beatliejaus ugnies uždegta simbolinė Europos skautų taikos akcijos liepsna šeštadienį pasklido po Lietuvą, o vakare buvo perduota Latvijos jaunimui. Šiai akcijai skirtos šv. Mišios vyko Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje. Po pamaldų skautai Betliejaus taikos ugnies dalelę perdavė įvairių Lietuvos bendruomenių atstovams, kurie ją “paskleidė” bažnyčiose, valstybinėse institucijose, visuomeninėse organizacijose.


Skrydis virš Lekėčių girių

Bernardas ALEKNAVIČIUS

Karo lakūnas
Bronius Sidaravičius
(1897-1968)

Šiemet sukako 85 metai nuo lemtingųjų Zarasų kautynių, kurios nemaža dalimi nulėmė Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos išlikimą. Šiose kautynėse dalyvavo ir jaunutė Lietuvos karo aviacija, o vienas šių kautynių dalyvių buvo iš Naujųjų Prūsų – Zanavykų kilęs karo lakūnas Bronius Sidaravičius, vėliau pagarsėjęs medicinos mokslų daktaras, profesorius, o 1941 metais – ir laikinosios Lietuvos vyriausybės sveikatos apsaugos viceministras.


 

„XXI amžiaus“
redakcija išleido

2005 metų katalikų
kalendorių.

Jo kaina priklauso
nuo perkamų
egzempliorių
skaičiaus:

1 – 10 egz. – 50 ct,
11 – 100 egz. – 45 ct,
101 – 1000 egz. – 40 ct,
1001 – 3000 egz. – 35 ct.

 

Kviečiame įsigyti!


„Vienuolynų steigimas“

Leidykla „Naujasis amžius“ 1000 egzempliorių tiražu išleido Šv. Jėzaus Teresės Avilietės knygą „Vienuolynų steigimas“. Tai biografinis veikalas, kuriame aprašoma pirmųjų basųjų karmelitų vienuolynų steigimas. Knygoje šv. Jėzaus Teresė primena, kaip kilo mintis pradėti karmelitų ordino reformą. Nuosekliai ir plačiai aprašoma, kaip Ispanijoje XVI amžiuje buvo steigiami pirmieji basųjų karmelitų – vyrų ir moterų – vienuolynai, su kokiomis sunkiai įveikiamomis kliūtimis teko susidurti jų steigėjams. Kartu pateikiama daug dvasinio pobūdžio patarimų vienuolynų vyresniosioms ir kitoms seserims. Tai Šventosios penkiolikos metų darbo istorija, kurioje daug aukų ir vargų, istorija sielos, kupinos didvyriškumo ir nepalyginamo pasiaukojimo.

„Vienuolynų steigimo” knyga pirmą kartą išspausdinta 1610 metais Briuselyje, pasirūpinus garbiajai motinai Jėzaus Onai, kuri tuomet buvo Briuselio vienuolyno vyresnioji, kartu su tėvu Jeronimu Grasianu. „Vienuolynų steigimas” yra vertingiausias ir literatūriniu atžvilgiu tobuliausias veikalas tarp visų šv. Teresės raštų. Atskirų vienuolynų steigimo aprašymai yra žaviai paprasti, gyvi, šnekučiavimo tonas kupinas natūralaus žavumo. Čia aiškiai pasirodo laisvas, savitas Teresės stilius, švelnūs, apsvarstyti posakiai, nuosaikus ir blaivus vaizdų parinkimas, kuo pasižymi didžiųjų klasikų darbai. Kartu tai yra puikus istorijos kūrimo darbas!

Priede įdėta knygos vertėjos Vynmedžio Šakelės (Motinos Augustinos – Onos Galdikaitės) biografija.

Tikimės, kad Šventosios kartą ištarti žodžiai „Ateis laikas, kai ši knyga bus skaitoma su dideliu susidomėjimu“ ras atgarsį ir mūsų dienų skaitytojų širdyse.

Knyga siunčiant paštu kainuoja 16 Lt. Norėdami įsigyti knygą, išsiųskite pašto perlaidą adresu: Kazimierui Olišauskui, „XXI amžiaus“ redakcija, a.d. 211, LT - 44003 Kaunas - C, kitoje perlaidos lapelio pusėje nurodydami, už kokią knygą pinigus siunčiate. Gavę perlaidą, knygą išsiųsime paštu.Redakcijoje knygą galima įsigyti pigiau.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija