Atnaujintas 2005 sausio 7 d.
Nr.2
(1303)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

„Gerumo plytomis“ pagerbti kilniais poelgiais pasižymėję žmonės

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Kauno miesto meras
Arvydas Garbaravičius
stikline „Gerumo plyta“
pagerbia Lietuvos
šv. Kazimiero seserų
kongregaciją, dovanojusią
prieglobstį vienuolyne
Pažaislio muzikos festivaliui.
„Gerumo plyta“ įteikiama
kongregacijos vadovei
s. motinai Remigijai
ir jos pavaduotojai s. Julitai
Aliaus Koroliovo
(ELTA) nuotrauka

Jau ketvirtus metus Kauno rotušėje prieš pat Naujuosius metus miestui nusipelniusiems kauniečiams ir užsienio piliečiams įteikiamos „Gerumo plytos“. Rotušės menėje susirinkę būsimieji laureatai ir svečiai laukė, kas tie dvidešimt penki laimingieji, gausiantys šį apdovanojimą. Prieš įteikdamas apdovanojimus Kauno miesto meras Arvydas Garbaravičius pasakė: „Už gražius poelgius, išskirtinius darbus, už laiku ištiestą pagalbos ranką, širdies šilumą ir mokėjimą pasidalyti ja su kitais, pagerbiame tuos, kurie to nusipelnė. Stiklinė plyta - kūrybos ir gerumo miesto statybos priemonė. Iš tų gerumo plytų miesto dar nepastatysime, bet gerumo sienai plytų jau pakanka. Skleiskime plačiau žinią apie gerus darbus, dėkodami kiekvienam, kuris stengiasi gerumu praturtinti ir save, ir greta esančius“.


Geradariams - Šv. Kristoforo statulėlės

Vilniaus meras Artūras
Zuokas Šv. Kristoforo statulėlę
įteikia Švč. M. Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo vargdienių seserų
vyriausiajai vadovei s. Ignei
Marijošiūtei Mykolo Ambrazo
(ELTA) nuotrauka

Labiausiai 2004 metais sostinei nusipelniusiems žmonėms ir organizacijoms Miesto globėjo Šv. Kristoforo statulėles Rotušės aikštėje įteikė Vilniaus meras Artūras Zuokas.

Švenčiausios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserims, kurių pastangomis buvo atnaujintas pačioje Vilniaus širdyje, šalia Prezidentūros esantis Bonifratrų vienuolyno pastatų kompleksas, įteiktas apdovanojimas už miesto paveldo puoselėjimą.


„XXI amžius“ Molėtuose

Elvyra ŽEIŽIENĖ

Molėtų parapijos klebonas
kun. Kęstutis Kazlauskas
ir bendruomenės atstovai
svetingai priėmė laikraščio
,,XXI amžius“ darbuotojus

Gruodžio pabaigoje vykdami į Molėtus, į susitikimą su aktyviais parapijos nariais, grožėjomės išradingomis šventinėmis girliandomis bei šviesiomis kompozicijomis, tačiau pačią tikriausią kalėdinę nuotaiką pajutome šio miesto Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Ji buvo pilna vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų. Prie klausyklos, beveik iki laukujų durų, išsirikiavę tikintieji bei čia pat vykstanti „Caritas“ organizacijos kalėdinė akcija ,,Gerumas mus vienija‘‘ iškalbingai liudijo,jog Molėtuose rengiamasi Kalėdoms , kaip ,,nuostabių mainų“ paslapčiai. Po vakarinių šv. Mišių, kurias aukojo parapijos klebonas dekanas kun.Kęstutis Kazlauskas, parapijos namuose taip pat tvyrojo skaidri Advento, laukimo ir pasidalijimo dvasiniais lobiais, nuotaika, vienydama ,,XXI amžius“ laikraščio darbuotojus bei skaitytojus.


Popiežiaus veiklos 2004 metais bruožai

Mindaugas BUIKA

Popiežius Jonas Paulius II
sveikina į audienciją Romos
Šv. Petro aikštėje
susirinkusius tikinčiuosius

Praėjusiais 2004-aisiais įžengęs į savojo pontifikato 26 metus, popiežius Jonas Paulius II, nepaisydamas pasireiškiančių fizinės negalios požymių, ištikimai tęsė pasiaukojimo kupiną tarnystę Bažnyčiai, stebindamas naujomis iniciatyvomis tikėjimui ir visų krikščionių vienybei stiprinti. Šventasis Tėvas atliko dvi apaštalines keliones, aplankydamas Šveicariją ir Prancūziją, susitiko su pasaulio politikos lyderiais, tarp jų ir su Jungtinių Valstijų prezidentu Džordžu Bušu, vadovavo šventųjų ir palaimintųjų skelbimo iškilmėms, priiminėjo kas penkeri metai privalomam ad limina vizitui atvykstančius pasaulio vyskupus, išleido dar vieną savo atsiminimų knygą.


Laikas bėga kaip srauni upė

Bronius VERTELKA

Monsinjoras Juozapas
Antanavičius šiandien
Autoriaus nuotrauka

Retos knygos, laiko paliestos maldaknygės, šventųjų paveikslėliai, gausybė nuotraukų su išmoningais prierašais - tai ne viskas, ką galime pamatyti apsilankę Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės–Bitės viešosios bibliotekos dailės galerijoje „Antrasis aukštas“. Joje eksponuojama dalis eksponatų, ką sugebėjo surinkti ar pats padaryti vienas žmogus. Ši paroda yra skirta Upytės Šv. Karolio Baromėjaus bažnyčios klebono monsinjoro Juozapo Antanavičiaus kunigystės 50-mečiui pažymėti.


Sesers Julijos būties vėrinys

Irena PETRAITIENĖ

Vienuolė, Raudonojo
Kryžiaus ligoninės
laboratorijos vedėja.
1964 metai

Tegul šis rašinys būna tarsi mediniai karoliai arba medinis rožinis, išskaptuotas iš Lietuvos lygumose augančio medžio, kurio šaknys su Amžinybe susipynusios, po kurio vešlia lapija slepiamasi nuo staigios liūties, iš kurio kryžius dirbamas. Kitoks vėrinys ir netiktų Eucharistinio Jėzaus kongregacijos seseriai Ksaverai Julijai Kuodytei, gruodį paminėjusiai savo gyvenimo garbingą sukaktį, nes jai žemiški blizgučiai niekada nerūpėjo - tik didysis pašaukimas, tik Didžiosios Meilės įstatymas.


Žiburių kryžiai mena kruviną praeitį

Elena BAZINIENĖ

Apolonija Jankevičienė
su provaikaičiu dažnai
lanko brolio Vytauto žūties
vietą, kurią primena
čia tėvelio pastatytas kryžius

Prie atokaus miško prigludęs senas šviesaus pavadinimo Žiburių kaimas. Čia negirdėti įprasto mašinų ūžesio, tik rudenį vienur kitur pamatysi pririštą gyvulį, ramiai rupšnojantį sultingą pamiškės žolę.

Ties senolės Apolonijos Jankevičienės sodyba boluoja tvirtas kryžius, gražiai prižiūrimas, vasaromis paskendęs įvairiaspalvių gėlių jūroje. Nevietiniams jis primena, kad šis laukas ir miškas ne visuomet alsavo ramybe. Užrašas ant kryžiaus išduoda jo paskirtį:


Raginama padėti cunamio aukoms

Milžiniškos bangos nuniokojo
Indijos pakrantę ir nusinešė
tūkstančius gyvybių

Popiežius Jonas Paulius II dar kartą paragino tarptautinę bendriją pagelbėti potvynių katastrofos Azijoje aukoms.

„Tęsiantis kalėdinei atmosferai, aš raginu visus tikinčiuosius ir geros valios žmones dosniai prisidėti prie solidarumo taip smarkiai nukentėjusiems gyventojams“, - po visuotinės audiencijos Romoje pareiškė Katalikų Bažnyčios vadovas. Jis kreipėsi į žmones, ragindamas būti juos solidarius ir teigė, jog jaučiasi glaudžiai susijęs su daugybe sužeistųjų ir benamių ir meldžiasi už nesuskaičiuojamą galybę „siaubingos katastrofos” aukų.


Šeimininkai ir prievaizdai

Petras KATINAS

Naujųjų metų išvakarėse socialinės apsaugos ir darbo ministrė per visas žiniasklaidos priemones rožinėmis spalvomis nupiešė vaizdelį, kaip pagerės visų pensininkų, neįgaliųjų ir kitų socialiai remtinų žmonių gyvenimas. Mat vis dar besiriejanti, o senaisiais metais taip ir nespėjusi pasidalyti visų portfelių ir portfeliukų koalicinė Vyriausybė savo lozunginėje programoje yra numačiusi padidinti pensijas net 35 litais! Leidžiama suprasti, kad partiniai nomenklatūrininkai ir oligarchai, numatę skirti tuos varganus 35 litus, vos ne paskutinį kąsnį nuo savo burnų atitraukia. Ne be reikalo ministrė kartą gyrėsi, kad nuo pat vaikystės pionierių ir komjaunimo visokiausiose akcijose buvo didžiausia aktyvistė bei organizatorė.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija
Šiame numeryje:

Jėzaus krikšto
ypatingumas

Kūčių vakaras
Vilniaus seminarijoje

Dorinis ugdymas:
problemos
ir perspektyvos

Tikybos mokytojai
Molėtų dekanate

Keliamės
iš purvyno

Sudiev

Ar tapsime
dvasingesni?

Džiaugiamės
išsipildžiusia svajone

Plaukimas Nemunu -
puiki iškyla

Kalėdos lageryje

Kai melas turėdavo
būti tiesa

Kas pasimokys
iš svetimų klaidų?

Valstybė, paleista
atostogų

Kodėl dešinieji
nesugebėjo ateiti
į valdžią?

Toks tokį pažino...

Ar vykti pas carą?

Kodėl taip atsitiko
su LKDP

Žvelgiu į Lietuvą

Potiomkino kaimų
tradicijos…

Lietuvos Prezidentas
pagyrė Caritas
darbuotojus
bei savanorius

Kardinolas aplankė
pataisos namų
nuteistuosius