Atnaujintas 2005 sausio 12 d.
Nr.3
(1304)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Ar nacionalinės
Lietuvos televizijos
laidose trūksta
kultūrinių laidų?

Dėl „KGB
rezervo“ skandalo

Viltė

Nacionaliniai
moralės ypatumai,
arba Sekso
revoliucijos
evoliucija

Dėl tremties
ir rezistencijos
muziejaus

Solidarumo globalizacijos įprasminimas

Mindaugas BUIKA

Cunamio nuniokotas
Banda Ačecho miestas.
Iš150 tūkstančių per cunamį
žuvusių žmonių du trečdaliai
tenka Ačecho – šiaurės
Indonezijoje esančiai – provincijai.

Popiežiaus artimumas Pietryčių Azijos katastrofos aukoms

Kaip ir kitais atvejais kilus stichinėms nelaimėms, taip pat ir gruodžio pabaigoje Pietryčių Aziją ištikus cunamio katastrofai, kai galingo žemės drebėjimo Indijos vandenyne sukelti potvyniai nusinešė šimtus tūkstančių gyvybių, prie neatidėliotinos humanitarinės paramos paskatų labiausiai prisidėjo autoritetingas popiežiaus Jono Pauliaus II balsas. Štai ir praėjusį trečiadienį, sausio 5 dieną, vykusioje pirmojoje naujųjų metų bendrojoje audiencijoje užuojautos tragedijos ištiktoms šalims tema nuskambėjo net tris kartus.


Po keturiasdešimt penkerių...

Elvyra Žeižienė

Taip savo atsisveikinimo ir padėkos koncertą kauniečiams pavadino buvusi garsi Lietuvos estrados dainininkė Lilijana Ablėnaitė. Kauno menininkų namuose su gėlėmis susirinko buvę daininkės gerbėjai, pažįstami ir tie, kurie su mėgstama dainininke susipažino po koncerto. Buvusią Juozo Tiškaus estradinio ansamblio solistę išgarsino populiariosios„Na palauk“, „Kelionės daina“, „Vėjas“.Pastaroji daina išeivijos dainininkei Elenai Blandis (JAV) pelnė pirmąją vietą. L.Ablėnaitė sovietmečiu pirmoji išdrįso į savo repertuarą įtraukti Vakarų šalių kompozitorų dainas,kurios koncertų salėse skambėdavo „bisui“...


Lietuvoje specialistų mažai, todėl prasižengusiems pareigūnams reikia leisti pasitaisyti

Ministras pirmininkas
Algirdas Brazauskas
Vladimiro Gulevičiaus
(ELTA) nuotrauka

Elektros ir dujų brangimas neturės didelės įtakos gyventojų išlaidoms - 50 kilovatvalandžių per mėnesį suvartojantys žmonės už elektrą mokės tik 1 litu daugiau, o litą kainuojančios duonos kepalas neturėtų brangti daugiau nei 2-4 centais.

Taip Eltai tvirtino ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas.


Savaip matuojantis laiką
ir pasaulį

Dailininkas Alvydas Stauskas
kalbasi su savo
kūrybos gerbėjais

Utenos kraštotyros muziejuje veikė Zarasų rajone, Dusetose, gyvenančio dailininko Alvydo Stausko akvarelių paroda. Pirmąją personalinę savo kūrybos parodą Utenos muziejuje dailininkas surengė prieš penkiolika metų. Prieš penketrius jo darbus buvo galima pamatyti Utenos kultūros centro meno galerijoje.


Partizanę pagerbė lietuvių folkloro teatras

Asta Pranevičiūtė

Vakaro dalyviai ir svečiai:
sėdi (iš kairės) Jonas Čeponis,
Marytė Štarolytė, Bronius
Juozapaitis, Povilas Mataitis,
stovi Ona Voverienė, Albinas
Kentra, D. Mataitienė, Jonas
Burokas, Folkloro teatro
artistai, svečiai iš Panevėžio

Kasmet baltas sniegas tyliai krinta ir užklosto žemės žaizdas, paslepia, panardina užmarštin žmonių išgyvenimus, nutrina praeities pėdsakus. Kasmet neišvengiamai tolstame nuo tautą ištikusių pokario tragedijų, vis retesnės to laiko liudininkų gretos.

„Ar skubame, ar suspėsime prisiminti ir pagerbti savo tautos kankinius, kurių kruvinos aukos dėka šiandien turime laisvą Lietuvą? Fiziškai laisvą, tačiau dvasiškai dar pavergtą, kaip, deja, parodė paskutinieji rinkimai į Seimą“, - taip sukaktuvininkę - buvusią partizanę Marytę Štarolytę sveikindamas ir jos gyvenimo kelią apžvelgdamas kalbėjo Lietuvių folkloro teatro vadovas režisierius Povilas Mataitis.


Afganų vaikams patinka lietuviškos Kalėdos

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Lietuviškų Kalėdų šurmulio
Ahmadų šeimoje nepajutome

Turiu prisipažinti, kad jau senokai lankiausi tokioje šeimoje, kurioje prieš Kalėdas visiškai nesijaustų prieššventinio šurmulio ir kuri taip atkakliai, ištvermingai siektų pasirinkto tikslo, nepaisydama kasdienių sunkumų. „Noriu, kad mums leistų gyventi Lietuvoje, kad vaikai mokytųsi, užaugtų gerais žmonėmis, gautų darbą“, - sako Salina Ahmadi.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija