Atnaujintas 2005 sausio 14 d.
Nr.4
(1305)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Apie raganų medžioklę

Dabar iškilęs „KGB rezervistų” skandalas nieko ypatingo neatskleidė, nes vienokiu ar kitokiu laipsniu tam tikra visuomenės dalis užslaptintus dalykus, susijusius su KGB bendradarbiais, žinojo. Aiškiai buvo žinoma, kad Lietuvoje su KGB „bendradarbiavo” ne tik jau plačiau žinoma „Šatrija” ir du Liustracijos komisijos (vad. V.Damulis) „surasti” KGB karininkai – K.Džiautas ir J.Sidabras, bet net keliasdešimt tūkstančių šio represinio aparato „specų”, ištreniruotų ir išmokytų, kaip pschologiškai „apdoroti” (t.y. sudoroti) net ir labiausiai užsigrūdinusį vyrą. Suprantama, jog sunku paaiškinti, kaip per ketverius metus komisija tesurado tik tuos du „nusikaltėlius”. Tačiau nesusipratimus paaiškinti darosi visai nesunku, kai dokumentaliai atskleidžiamas tas faktas, jog pats vyriausiasis Lietuvos saugumo garantas – Valstybės saugumo departamento vadovas, prieš stodamas į šias pareigas, glaudžiai bendradarbiavo su KGB, svetimos valstybės, okupavusios mūsų kraštą, represine institucija, visame pasaulyje išgarsėjusia savo žiaurumu, ir buvo jos pripažintas kaip labai patikimas.


Archyvai turėtų būti atviri visuomenei

Andrius KUBILIUS

Valdžios atstovų ryšiai su KGB, rezervo
karininkai ir ką daryti toliau

Pastarosiomis dienomis paaiškėjo informacija apie Saugumo departamento vadovą Arvydą Pocių ir užsienio reikalų ministrą Antaną Valionį. Iš įvairių nuogirdų kažkas buvo žinoma ir anksčiau, kažkas nauja, bet duomenys apie šiandieninę valdžią turbūt jau nieko nebestebina.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija