Atnaujintas 2005 sausio 14 d.
Nr.4
(1305)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Arkivyskupas Mečislovas Reinys – kentėtojas dėl tikėjimo

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ

Arkivyskupas
Mečislovas Reinys

Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio (1884 m. vasario 5 d. - 1953 m. lapkričio 8 d.) tvirta pozicija bolševizmo ir tikėjimo klausimais buvo pagrindinė priežastis sovietų valdžiai su juo susidoroti. 1947 m. birželio 12 d. Vilniuje, savo bute Pilies gatvėje (ten dabar įsikūrusi Lietuvių katalikų mokslo akademija), sovietinio saugumo darbuotojų suimtas, tardytas ir nuteistas aštuoneriems metams laisvės atėmimo (1947 m. gruodžio 25 d. jam praneštas Ypatingojo pasitarimo sprendimas): „Reinį Mečislovą, Jeronimo sūnų, už talkinimą tėvynės išdavikams, dalyvavimą antitarybinėje nacionalistinėje organizacijoje ir antitarybinę agitaciją įkalinti kalėjime 8 metams, terminą skaičiuojant nuo 1947 m. birželio 12 d. Jam asmeniškai priklausantį turtą konfiskuoti“. Su specialiu konvojumi, griežtai izoliuotas nuo kitų kalinių, arkivyskupas M. Reinys išvežtas į Vladimiro kalėjimą. Nuo 1948 m. sausio 20 d. jis – Vladimiro kalėjimo kalinys ir kankinys. Arkivyskupas M.Reinys mirė 1953 m. lapkričio 8 d. ir užkastas bendrame Vladimiro kalėjimo kalinių kape.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija