Atnaujintas 2005 sausio 14 d.
Nr.4
(1305)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Naujieji iššūkiai parapijos identitetui

Mindaugas BUIKA

JAV parapijų nariai visada
noriai bendrauja tarp savęs

Kunigų ir pasauliečių kolegialumo svarba

Popiežiškoji pasauliečių taryba, pastaruoju metu aktyviai skatindama tikinčiųjų organizuotą veikimą, lapkričio pabaigoje vykusią savo 21-ąją plenarinę asamblėją paskyrė aptarti aktualioms temoms: „Atrasti iš naujo tikrąjį parapijos veidą“. Buvo svarstomi parapijų bendruomenių socialiniai, kultūriniai ir religiniai iššūkiai šiuolaikiniame sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, ypač dėl radikaliojo sekuliarizmo stiprėjimo bei religinės praktikos silpnėjimo. Kalbėta apie parapijos, kaip institucinio vieneto, padėtį ir pastoracines, teisines, istorines ir misijines perspektyvas, ypač pabrėžiant sielovadininkų ir katalikų pasauliečių bendradarbiavimo svarbą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija