Atnaujintas 2005 sausio 14 d.
Nr.4
(1305)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Dorai ir garbingai

Edmundas SIMANAITIS

Kun.Vaclovas Aliulis, MIC
Romo Bacevičiaus nuotrauka

Šiais metais Lietuvos žurnalistų draugijos Vilties prezidento Stasio Lozoraičio premijos laureatu tapo kun.Vaclovas Aliulis, MIC. Vilniaus rotušėje vykusioje iškilmingoje premijos įteikimo ceremonijoje buvo pasakyta daug kalbų, ryškiai nušviečiančių kunigo, teologijos licenciato, Marijonų generalvikaro pastoracinę, žurnalistinę, leidybinę ir kitokią veiklą. Nė iš tolo nedrįstu imtis ko nors kartoti iš šakotos laureato gyvenimo istorijos, tačiau viena veiklos sritis nebuvo net paminėta, o ji, mano galva, verta išskirtinio dėmesio, nors tiesiogiai su žurnalistika jos sieti nereikėtų.


„Be praeities pažinimo nesukursime ateities“

Edmundas SIMANAITIS

Vienas žymiausių lietuvių
kalbininkų prof. Zigmas
Zinkevičius Mykolo
Ambrazo (ELTA) nuotrauka

Su akademiku prof. Zigmu Zinkevičiumi, kuriam sausio 4 dieną sukako 80 metų, teko ne kartą dalyvauti įvairiuose renginiuose, rečiau – bendrauti tarnybiniais reikalais. Visada stebino šio kuklaus žmogaus erudicija, aiški pilietinė pozicija, mokėjimas vaizdžiai kalbėti, sveiko humoro jausmas ir neįtikėtinas darbštumas. Jubiliatas kalba latvių, lenkų, rusų, ukrainiečių, baltarusių, vokiečių, anglų, prancūzų kalbomis. Dar jo nepažinodamas, domėjausi mokslininko darbais. Tiesą pasakius, man nepritiktų vertinti jubiliato kalbotyros, lingvistikos mokslo darbų, tačiau mokslininko pilietinė pozicija ir gebėjimas kalbos tyrinėjimus organiškai sieti su tautos ir valstybės istorija mane seniai stebino ir visada džiugino.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija