Atnaujintas 2005 sausio 14 d.
Nr.4
(1305)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Be atrankos, arba Viename katile

Ir tango, ir maldas sujaukiame kartu.
Ir Dievas, ir velniai ant mūsų aukurų.
O, Viešpatie, tikrai gyventi mums sunku.
Tiek daug svaigių žiedų už durų pravirų.

Taip rašė kažkada vienas mūsų poetas (pavardės neprisimenu). Jei tada tas blogybes pastebėjo tik vienas, tai dabar jų pilna visur. Ypač žiniasklaidoje.

Netikėtai į rankas pateko gruodžio 4-osios „Kauno diena“. Ketvirtame puslapyje išspausdinta besimeldžiančio kunigo nuotrauka. Penktajame – pusnuogė manekenė. Vienodų spalvų, vienodo dydžio. Atrodo, reikėjo bent į kitą lapą nukelti. Ir negali atsistebėti redakcijos ir žurnalistų „erudicija“! Tokio jauko gausu mūsų nepriklausomoje žiniasklaidoje.

Bet štai ir kita „grožybė“. Per Lietuvos TV buvo rodomos prieškalėdinės reklamos. Senelių globos namams prašyta aukų. Garbus kunigas ir tikriausiai labdara užsiimanti moteris. Pastarosios apranga kaip balerinos: apnuoginti pečiai, kaklas išryškina jos amžių. Kad tai būtų bent vasara! Stebiesi, kaip niekam iš bendradarbių neatėjo mintis jai patarti ir priminti, su kuo ir kur ji eina pasirodyti.

Kaip gelbėtis, anot poeto, nuo to sujaukimo? Kokie platūs nearti dirvonai tikybos ir etikos mokytojams! Nemokytos prieškario kaimo moterėlės žinojo, kaip ir kada elgtis. Ir savo vaikus to mokė. Kas dabar juos pamokys? O gal pasiguosti drauge su V.Mykolaičiu-Putinu?

Priprato akys ir klausa priprato.
Pripras pagaliau ir širdis.

Bet gal geriau būtų, kad ji nepriprastų, o atsitokėtų.

Teofilė ŠALČIŪTĖ

Jūrė, Marijampolės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija