Atnaujintas 2005 sausio 14 d.
Nr.4
(1305)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Kuo „garsūs“ Šiauliai

1949 metais išvykau į Panevėžį, gražų žalią miestą, semtis mokslo žinių. Apsigyvenau pas dėdę Senamiestyje, prie pat Nevėžio. Kitoje upės pusėje, gražiame Skaistakalnio parke, stovėjo sovietinio karinio aerodromo mechaninės dirbtuvės, kuriose buvo remontuojami įvairūs lėktuvų varikliai. Trejus metus, dieną ir naktį, teko ištverti šių dirbtuvių remontininkų keliamą siaubingą triukšmą, lėktuvų variklių staugimą, burzgimą. Dėl to skųstis nebuvo kam, be to, nebuvo ir jokios prasmės. Todėl gyventojai tylėjo. Apmaudu, kad šiandien laisvi ir saugūs šiauliečiai priversti klausytis NATO keturių naikintuvų keliamo triukšmo, taip pat turi jausti gėdą dėl šiauliečių, kurie užpuldinėjo užsienio šalių kariškius, aptarnaujančius lėktuvus.

Lietuvos radijas, žiniasklaida jau stengiasi ir skambinti visais varpais apie šiauliečių „tragediją“... Nepateisinu piktavalių jaunuolių. Norėtųsi, kad savo jėgas visi šiauliečiai skirtų kovai su alkoholizmu ir chuliganizmu savo mieste. Jau ir taip savo chuliganais garsėjame pasaulyje. Pragarą Šiauliuose daro ne NATO naikintuvai ir jų lakūnai, bet ir taip jau garsūs šiauliečiai.

Antanina GEGUŽYTĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija