Atnaujintas 2005 sausio 14 d.
Nr.4
(1305)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Netapatinti politinės reklamos su partine

Pasigirdo, kad Kultūros ministerija rengia Seimui ar Vyriausybei dokumentą, kuris ribotų politinę reklamą per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją. Apie tokį draudimą viešai šneka tiek pozicijoje, tiek opozicijoje esantys Seimo nariai. Jei jau žadama riboti ar drausti politinę reklamą, gal uždrausti ir dalyvavimą politikoje paprastiems piliečiams, juk daugelis mena laikus, kai „už politiką“ trėmė, kalino.

Tokios mintys gali kilti tik asmenims, kurie nežino ar nesuvokia žodžių politika, partija reikšmės, painioja politinę veiklą su partine veikla, politinę reklamą – su partine reklama.


Lietuva vis dar kraujuoja

Kiekvienais metais iškilmingai paminime 1991 m. sausio 13-osios naktį, kai patriotų minia, susirinkusi prie Vilniaus televizijos bokšto, be ginklų, o tik gyvu žodžiu bandė įrodyti okupantų ir jų kolaborantų niekšybes. Kasmet paminime žuvusius tą naktį trylika nekaltų žmonių; su pagarba prisimename ir kelis šimtus sužeistųjų. Visi jie – likę gyvi ir žuvę – verti pagarbos ir atitinkamo įvertinimo. Tačiau nesuprantama, kodėl užmirštame ir nesistengiame prisiminti bei deramai įvertinti dešimčių tūkstančių partizanų ir jų rėmėjų, ištvermingai kovojusių ne vieną naktį, o daugelį metų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, šalusių ir badavusių drėgnose, tvankiose slėptuvėse. Kodėl Seimas, Vyriausybė nerodo iniciatyvos atitinkamai paminėti visus tuos kovotojus už tautos egzistenciją, už tiesą ir teisingumą, pagaliau už tai, kad mes galėtume šiandien gyventi laisvi? Neignoruokime to, kas turėtų būti aukso raidėmis įrašyta į Lietuvos istoriją.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija