Atnaujintas 2005 sausio 14 d.
Nr.4
(1305)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Prisideda prie Evangelijos daiginimo

Elvyra ŽEIŽIENĖ

Šv. Jono seserų kongregacijos
vienuolynas ir Išganytojo
bažnyčia Vilniuje,
Antakalnio gatvėje

Atvėrusi sostinės centre, Antakalnio gatvėje, įsikūrusio Šv. Jono seserų kongregacijos vienuolyno pastato vartus, pasijutau tarsi lietuviško kaimo ramybės salelėje. Greta XVII amžiaus baroko architektūros paminklo, Išganytojo bažnyčios ir vienuolyno – žiemos ramybėje miegojo obelų sodas, vaiskrūmiai, rūpestingai pridengti gėlynai ir bičių aviliai. Mane pasitikusios sesers Mortos ir šios kongregacijos vyresniosios sesers Sofijos veidai ir akys skleidė šiltą pasitikėjimo nuotaiką. ,,Dangaus grožio“ svečių kambaryje malda prasidėjęs mūsų pokalbis savaime mezgėsi apie tai, kas šiandieną sparčiai besikeičiančioje visuomenėje žmogui yra amžina ir nekintama, ieškant darnos su pačiu savimi ir pasauliu...


Įspūdinga knyga apie kelionę pėsčiomis su kryžiumi per Europą

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Birutė Žemaitytė
prie savo knygų
Autoriaus nuotraukos

Regis, taip neseniai Lietuvos tikintieji pėsčiomis su kryžiumi įveikė 3400 kilometrų kelią iš Vilniaus į Vatikaną - žygis prasidėjo 2003-iaisiais Viešpaties malonės metais, birželio 7 dieną, o baigėsi spalio 16-ąją Romoje. Po šio žygio visi tikintieji ir daugelis pasauliečių nekantriai laukė, kada pasirodys knyga su nuotraukomis, pasakojanti apie šią įspūdingą, sunkiai pakartojamą kelionę.


Gerumo akcija

Lazdijų parapijos pastoracinė taryba praėjusių metų gruodį, norėdama nors per šv. Kalėdų šventes suteikti šiek tiek džiaugsmo vienišam, ligoniui, seneliui ar daugiavaikei šeimai, organizavo gerumo akciją ,,Ištiesk pagalbos ranką vargstančiam”. Šios akcijos koordinatorė , kelių tarybos sekcijų narė,Marijos legiono maldos grupės vadovė O.Juodkienė subūrė būrelį bendraminčių. Tam pritarė ir aktyviai įsitraukė klebonas kun. R.Baltrušaitis ir kanauninkas G. Dovidaitis. Rajono žiniasklaida akciją išreklamavo. Sudarėme rajono įstaigų, įmonių ir organizacijų sąrašą. Kanauninkas parengė gražius kvietimus. Kvietimus įteikėme įmonių ir organizacijų vadovams, verslininkams. Iš trijų seniūnijų: Teizų, Lazdijų, kaimiškos ir miesto, gavome labiausiai parapijoje reikalingų paramos gyventojų sąrašus. Vėliau dar atskiri parapijiečiai, „Caritas“ pateikė daugiau remtinų žmonių pavardžių.


Dėmesys ir pagalba sušildė

Krekenavos parapijos „Caritas“ vadovas kan. Petras Budriūnas, jo pavaduotoja mokytoja pensininkė Bronislava Varkulevičienė, kartu su kitais „Caritas“ savanoriais rūpinasi senais, neįgaliais, vienišais žmonėmis, juos aplanko, pasikalba, nuneša labdaros. Prieš Velykas ir Kalėdų šventes skelbia „Gerumo akciją“, kurios metu vargingiesiems, daugiavaikėms ir asocialioms šeimoms, vaikams žmonės aukoja pinigus, atneša maisto, drabužių, batų. Be to, savivaldybės rūpesčiu kirpėjos prieš šventes veltui kerpa plaukus vyrams, moterims, vaikams. Neužmiršta karitietės ir slaugos namuose–ligoninėje besigydančių ir ten esančių vienišų senukų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija