Atnaujintas 2005 sausio 14 d.
Nr.4
(1305)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Katalikų laikraštis neturi nuskęsti žiniasklaidos jūroje

Panevėžio vyskupas Jonas KAUNECKAS:

Skaitau ir Vokietijos katalikams skirtą spaudą. „XXI amžių“ vertinu geriau nei tokius pat laikraščius, leidžiamus užsienyje. Lietuvos katalikų laikraštyje randu analitinių straipsnių, su kuriais būtinai susipažįstu. Patinka profesionalūs perspausdinti straipsniai iš „Valstiečių laikraščio“, „Veido“. „XXI amžius“ sugeba pateikti neblogų medžiagų iš dekanatų, parapijų gyvenimo – to jis neturėtų vengti daryti ir ateityje. Savotiškai įdomūs laikraščio priedai. Jeigu žmogus mąsto, kuo nors domisi, tai jam reikalingų straipsnių visada gali rasti.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija