Atnaujintas 2005 sausio 19 d.
Nr.5
(1306)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Popiežius nurodo didžiuosius iššūkius

Mindaugas BUIKA

Kaip visada, su dideliu dėmesiu buvo sutikta popiežiaus Jono Pauliaus II „politiškiausia“ kalba, kurią jis kiekvienais metais pasako sausio pradžioje susitikęs su prie Šventojo Sosto akredituotais užsienio šalių diplomatais. Neretai jaučiama tam tikra įtampa, baiminantis, kad Šventasis Tėvas, turintis didžiulį moralinį bei socialinį autoritetą, ko nors „neužkabintų“ savo kritikoje, nes tai, savaime suprantama, būtų atspindėta visoje tarptautinėje žiniasklaidoje. Tačiau šį kartą Popiežius, apžvelgdamas praėjusių metų tarptautinius įvykius, kaip jie buvo vertinami žvelgiant iš Vatikano, pernelyg nedetalizavo konkrečių aspektų, bet savo analizėje susitelkė į keturis „pagrindinius iššūkius“, kurių akcentavimas buvo akivaizdus per visą dabartinį pontifikatą: jis vėl pabrėžė bekompromisio gyvybės gynimo svarbą, būtinumą sumažinti badą, nuo kurio kenčia šimtai milijonų žmonių, kovoti už taiką, ypač smurto apimtuose Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje, bei rodyti didesnę pagarbą religijos laisvei, kurios suvaržymo pasekmes patiria kone visos pasaulio religijos.


Lietuvos gynimas tęsiasi

Kun. Robertas GRIGAS

 

Po iškilmingo posėdžio
Laisvės gynėjų dienai Seime,
Parlamento galerijoje, pristatytas
fotoalbumas „Sausio 13-oji:
pasaulis žvelgia į Lietuvą“
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotrauka

Naujo, kruopščiai parengto dokumentinio leidinio pasirodymas mums yra reikšmingas kaip ir Sausio 13-oji – kaip Lietuvos gynimas. Nes Lietuvos laisvės gynimas tęsiasi net ir praėjus keturiolikai metų po lemtingojo Sausio pergalės Vilniuje. Ir, atrodo, kovos už nepriklausomybę įtampa auga.

Kažkas negera dedasi laisvę iškovojusioje mūsų Lietuvoje.

Jei tik kariuomenės vadas – tai, žiūrėk, sovietų karo Afganistane veteranas.

Jei tik ministras – tai KGB rezervo karininkas.


Paslauga Rusijos meškai

Petras KATINAS

Latvijos prezidentė Vaira
Vykė-Freiberga (dešinėje)
atėmė Estijos ir Lietuvos
prezidentams Arnoldui Riuiteliui
(viduryje) ir Valdui Adamkui
(kairėje) galimybę atsisakyti
kelionės į Maskvą
Tomo Černiševo (ELTA)
nuotrauka

Po Latvijos prezidentės Vairos Vykės-Freibergos sensacingo pareiškimo, kad ji vyks į Maskvoje rengiamas propagandines iškilmes gegužės 9-ąją, viename Latvijos laikraštyje teko skaityti komentarą, jog viršų Latvijoje paima „latvių raudonieji šauliai“, kurių durtuvai, anot Nobelio literatūros premijos laureato A.Solženicyno, ir išgelbėjo Lenino bolševikus po 1917 metų perversmo. Gal ir per aštrus palyginimas, tačiau neabejotinai aišku, kad V.Vykė-Freiberga sudavė skaudų smūgį Baltijos valstybių vienybei, kuri, deja, dideliam Maskvos džiaugsmui, ir taip daugiau egzistuoja tiktai popieriuje. Taip Latvijos prezidentė sulaužė neseną trijų Baltijos šalių prezidentų susitarimą, kad šiuo klausimu visos trys šalys suderins savo pozicijas ir tik tada paskelbs apie bendrą sprendimą.


Privalome gintis nuo „amžinųjų interesų“

Rasa Juknevičienė,

Nepriklausomybės Akto signatarė

Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo
Seimo deputatė, Nepriklausomybės
Akto signatarė, Seimo narė
Rasa Juknevičienė paragino
pagaliau susitarti, kad
Pergalės diena Lietuvai
yra 1991-ųjų Sausio 13-oji

1991-ųjų sausio 13-ąją, persakant lietuvių poetą Joną Aistį, buvo nuplauta Lietuvos garbė. Deja, tam neužteko „vieno kraujo lašo“.

Tiems, kurie žuvo, kurie savo krauju Tėvynės garbę nuplovė, amžina pagarba ir meilė. Neišdildomas netektis kenčiantiems artimiesiems – atjauta ir supratimas.


Popietė muziejuje

R.Keturakio poemos „Šventasis Kazimieras“ pristatymas

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Poetas Robertas Keturakis
skaito ištrauką iš savo
poemos „Šventasis Kazimieras“

Vieną gruodžio sekmadienį Kardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialinio muziejaus Kaune direktorė Irena Petraitienė pakvietė į turiningą popietę – poeto Roberto Keturakio poemos „Šventasis Kazimieras“ pristatymą. Renginyje dalyvavo knygų leidėjas, kultūrologas Domas Akstinas, Snieguolė Jurskytė, Šv. Kazimiero kongregacijos vienuolės, Kauno Šilainių parapijos Šv. Kazimiero trečios ateitininkų kuopos narės, vadovaujamos savo nenuilstančios vairininkės, įvairių katalikiškų renginių puoselėtojos Vidos Zulonaitės. Atėjo į šį renginį ir religinės poezijos gerbėjai, bičiuliai.


Žlungančios viltys

Petras KATINAS

Vienas Seimo narys, beje, jau buvęs juo LDDP „piramidės“ statybos metais, sakė esąs pasibaisėjęs tuo, ką išvydo dabartiniame Seime. Pasak parlamentaro, jis pasijuto atsidūręs nupilietintų mankurtų ir kagėbistų lizde. Seimo narys teigė, jog daugelis „darbiečių“ ir „valstiečių“ ne tik kuluaruose, bet ir iš Seimo tribūnos atvirai tyčiojasi iš nepriklausomybės, kiekvienam normaliam piliečiui švenčiausių vertybių. Pagrindinės pokalbių temos – privataus verslo reikalai. Nereikia ir pasisukioti Seimo koridoriais, kad pamatytum, jog dabar tokių veikėjų į Seimą prigužėjo kaip niekad. Jiems negalioja jokios etikos ar moralės normos, netgi įstatymai.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija
Šiame numeryje:

Kalėdų žvaigždės pynimas

Padovanojo šventę

Radviliškio
bažnyčią papuošė
geležinkelininkų
dovana

Dar kartą
apie agentus

Ar mums dar svarbi
Sausio 13-oji?

„Lijo ir prilijo daug
skausmų į širdį…“

Vienuolynai. Nuo
žmogaus iki Dievo

Kad žmogaus siela
būtų perregima
lyg ryto rasa

Leidinys – kunigo
mirties metinėms
paminėti

Netikras istorikas

Okupantams
siaučiant

Ne romai, o čigonai,
arba „Netikro“
etnonimo baimė

Klausimėlis:
kur einame?

Šalies prezidentams –
jokios pagarbos

Ar nusilenks valstybės
vadovas Sausio 13 -
osios aukų žudikams?

Pasiskundei?
Vadinasi, būsi
užmuštas!

Ką byloja paminklas
Lietuvos laisvės
armijai

„Jaunieji sakalai“

Dėl Antrojo
pasaulinio karo
pabaigos minėjimo
Maskvoje

Dėl ypatingosios
nacionalinio
dokumentų fondo
dalies saugojimo
ir naudojimo

Fotografijose –
iškentėta diagnozė