Atnaujintas 2005 vasario 18 d.
Nr.14
(1315)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Mokykime
vaikus skirti
gėrį nuo blogio

Maldos
ir gerumo galia

Išvykstantiems
iš Lietuvos

Lietuvos laisvė –
dangaus dovana

Atsakingai rinkime
vaikams vardus

Rūpestis
dėl tėvynės ateities

Tegul atkaklumas
ir viltis
būna švyturiu

Pamąstymai
apie smurto
priežastis

Neblėstantis Fatimos įvykių aktualumas

Popiežius Jonas Paulius II
2000 m. gegužės 13 d.
Fatimoje susitinka
su Švč.M.Marijos
regėtoja seserimi Liucija

Kai vasario 13 dieną Šventasis Tėvas, po ligos truputį sustiprėjęs, Šv. Petro aikštėje visiems paskelbė: „Aš atliksiu savo misiją“, tuomet (tą pačią dieną) Portugalijoje, Coimbros kaimelyje, Viešpats Dievas pasišaukė pas save ypatingų Fatimos įvykių – Švč. M. Marijos apsireiškimų (1917 m.) regėtoją, vienuolę karmelitę Liuciją, kuri, sulaukusi 97 metų, garbingai pabaigė savo žemiškąją misiją.


Iškilmės Tautos Prisikėlimo šventovėje

Benjaminas ŽULYS

Prie altoriaus - patriotinių
organizacijų dovanos -
kovotojų už Lietuvos
laisvę portretai
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

Pažymint Vasario 16–ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, visoje mūsų šalyje ir užsienyje vyko įvairūs šiai datai skirti renginiai. Štai Kaune, Miko ir Kipro Petrauskų muziejuje, veikė laikina paroda „Tauta, kuri nežino savo praeities – neturi ateities“, skirta 1918 metų Nepriklausomybės Akto signatarams. Vasario 16 dieną buvo surengta Kauno aukštųjų mokyklų studentų eisena nuo Kauno Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios į Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį, kur vyko varpų muzikos koncertas. Čia buvo pakelta Vyčio kryžiaus ordino vėliava.Vienybės aikštėje vyko akcija „Trispalvė vėliava – gyvoji Lietuva“. VDU salėje buvo surengtas mokinių chorų festivalis „Vilties daina“ ir kt.


Nebuvo kilę abejonių
einant pasirinktu keliu

Švč. Trejybės bažnyčios
rektorius kan. Bronius Antanaitis
Antano GYLIO nuotrauka

„Žmogaus gyvybė ar metų skaičius priklauso nuo Dievo. Svarbu ir pačiam netrumpinti savo gyvenimo - nerūkyti, negerti, nevartoti narkotikų. Žalingi įpročiai alina sveikatą. Patariu vengti to, kas kenkia žmogaus organizmui. Sulaukęs tiek metų, esu privertas vartoti vaistus, tačiau nepamirštu sporto, o prausimasis šaltu vandeniu rytą ir vakare išvis padeda išlikti žvaliu“, - šypsojosi Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios rektorius kan. Bronius ANTANAITIS. Vasario 19-ąją jam sukanka 80 metų. Jubiliatas mielai sutiko atsakyti į „XXI amžiaus“ klausimus.


Naujas dokumentas palengvins bažnytinio tribunolo darbą

Mindaugas BUIKA

Siekiant palengvinti diecezinį tribunolų darbą tiriant santuokų paskelbimo negaliojančiomis bylas, Vatikane išleista teisinė instrukcija „Dignitas connubii“ („Santuokos orumas“). Gana didelį daugiau kaip 200 puslapių dokumentą, suskirstytą į 15 skyrių ir 308 straipsnius, parengė Popiežiškoji įstatyminių tekstų interpretavimo taryba, bendradarbiaudama su kitomis Šventojo Sosto dikasterijomis: Tikėjimo doktrinos kongregacija, Dieviškojo kulto ir sakramentų kongregacija bei Bažnyčios aukščiausiaisiais teismais – Apaštaline signatūra ir Romos Rota.


Įtarimų nemažėja

Petras KATINAS

Vasario 3 dieną buvo
rastas negyvas Gruzijos
premjeras Zurabas Žvanija
EPA-ELTA nuotrauka

Praėjusią savaitę Lietuvoje viešėjusi Gruzijos užsienio reikalų ministrė atkreipė dėmesį ir paragino pagalvoti bei padaryti išvadas, kodėl tik Rusija kasdien skleidžia įvairiausias versijas apie Gruzijos premjero Zurabo Žvanijos žūtį. Ir ne tik apie tai. Viskas, kas vyksta nuo Maskvos sparčiai tolstančioje Gruzijoje, pateikiama arba kaip JAV bei Vakarų intrigų išdavos, arba kaip vidinė atskirų Gruzijos politikų kova. Dėl ministro pirmininko Z.Žvanijos tragiškos mirties komentarų, kuriuos pateikia Rusijos žiniasklaida ir netgi oficialūs asmenys, nejučiomis susidaro įspūdis, kad Maskva ir jos specialiosios tarnybos čia yra prikišusios savo nagus.


Iliuzionistai ir stogdengiai

Petras KATINAS

Jau antri metai Lietuvą krečia neregėti skandalai, o po praėjusių Seimo rinkimų, kai valdžion atėjo nomenklatūrininkų ir oligarchų koalicija, dėl valdžios prasidėjo tokios nesibaigiančios rietenos, kurioms galo nematyti. Todėl bet koks pilietis ar pilietė, dar nepraradę sugebėjimų mąstyti bei vertinti įvykių dėl ciniškų pokiliminių žaidimų, anksčiau ar vėliau susimąsto ir klausia: kas gi yra tie žmonės, kurie valdo Lietuvą, iš kur ir kodėl jie atsiranda? Be šių klausimų, pastaruoju metu jiems kyla dar vienas: kodėl dalyvaujantys rinkimuose žmonės užsikrauna sau ant sprando tokią naštą? Iš tiesų dargi be jokių analizių, vien pažvelgus į tų nežinia iš kur atsiradusių sočių ir savimi patenkintų nuvorišų veidus, tų, kurie pasiskelbė visuomenės elitu, daugeliui net nevilties ašara ištrykšta. Juk tik beraščiams ir nuo visko atbukusiems neaišku, kad tėvynėje ir vykdomoji, ir įstatymų leidžiamoji valdžia atsidūrė, švelniai tariant, labai keistų personažų rankose. Jų veikla ir tikslai absoliučiai slepiami nuo didžiosios visuomenės dalies.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija