Atnaujintas 2005 kovo 4 d.
Nr.18
(1319)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Jūrėje - šventovės kūrimo idėja

Taip turėtų atrodyti
būsimoji Jūrės
miestelio koplyčia

Jūrės miestelis, paskendęs plačiose Kazlų Rūdos giriose, iki šiol tebegyvena šventovės sukūrimo idėja.

Dar 1937 metais veiklus vietos šaulių būrys ėmėsi iniciatyvos statyti bažnyčią. Tam buvo gautas 35 arų sklypas, pradėtos kaupti statybinės medžiagos, tačiau nuožmus sovietmetis visus planus nutraukė.

Tik Atgimimo metą jūriečių, pasikliaujančių Dievo malone ir išugdžiusių savyje kantrybę, Šventovės statybos idėja tapo vėl reali. 2001 metais atgautas ankstesnis žemės sklypas, o 2004-aisiais sulaukta Vilkaviškio vyskupijos pritarimo Jūrėje, priklausančioje Kazlų Rūdos parapijai, statyti koplyčią.

Pernai lapkričio 6 dieną būsimame šventoriuje įvyko ąžuolinio kryžiaus šventinimo iškilmė, žyminti Jūrės šventovės kūrimo pradžią. Dabar didysis visų jūriečių rūpestis – kaupti lėšas medinei koplyčiai statyti.

Kreipiamės į jus, dvasininkus, tikinčiuosius, verslininkus ir visus geros valios žmones, nuolankiai prašydami finansinės paramos.

Mūsų sąskaita atidaryta AB banke „Hansabankas“, Marijampolės KAC Kazlų Rūdos KAP, Nr. LT 547300010086361676 (Jūrės miestelio koplyčios statybai).

Jūrės katalikų iniciatyvinės grupės vardu
dr. Juozas BANIONIS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija