Atnaujintas 2005 kovo 4 d.
Nr.18
(1319)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Tikėjimas
ir tautiškumas –
versmės, gaivinančios
dvasinį atgimimą

Monsinjoro
nuotraukos

„Noriu
kalbėti rožinį“

Atvira šventinė
pamoka

Džiugino jaunimas

Šėtoje giedojo Kauno
bažnyčios choras

Kelkitės, nebijokite!

Lenkiamės idealistui

Rajono kaimuose –
šalies problemų
atgarsiai

Jūrėje - šventovės
kūrimo idėja

Daug ką šiandien
atskleidžia
ir 1960-ųjų
dokumentai

Atkirtis dešiniems
ideologams
ir saviems
menševikams

Dvasios skurdas

Intrigos
prieš Kišiniovą

Netekome doro
kataliko

Aklieji ir regintieji

Popiežiaus liudijimas – žinia kančios matyti nenorinčiam pasauliui

Popiežius Jonas Paulius II
pro ligoninės langą
laimina susirinkusiuosius

Antradienį popiežių Joną Paulių II ligoninėje aplankė Tikėjimo kongregacijos prefektas kardinolas Jozefas Ratcingeris. Po vizito jis pranešė džiugią naujieną: Šventasis Tėvas vėl gali kalbėti. Prie Augustino Džemelio ligoninės susirinkusiems žurnalistams kardinolas J.Ratcingeris sakė, kad susitikime Popiežius kalbėjo ne daug, bet pasakė esminius dalykus. Pokalbyje jis kalbėjo dviem kalbomis – itališkai ir vokiškai.


Jono Pauliaus II kūrybinis pajėgumas

Mindaugas BUIKA

Popiežius Jonas Paulius II
po pasikėsinimo į gyvybę
1981 m. gegužės 13 d.

Išleista nauja Popiežiaus knyga

Naujos popiežiaus Jono Pauliaus II knygos pristatymas vasario pabaigoje, kai pats Šventasis Tėvas yra gydomas Romos Džemelio ligoninėje, yra daugiau atsitiktinis. Kad jis dirbo prie savo jau penktosios knygos, buvo pranešta dar birželio pradžioje, o spalio mėnesį žiniasklaidoje publikuotos jos ištraukos. Kaip tik tuomet vykstant Frankfurto tarptautinei knygų mugei, kur buvo parengta ir Jono Pauliaus II veikalų ekspozicija, Vatikano spaudos tarnybos vadovas Choakinas Navaras Valsas pranešė, kad italų leidyklai „Rizzoli“ suteiktos visos teisės leisti naująją knygą „Atmintis ir tapatybė: pokalbis tūkstantmečių sankirtoje“ ir kad ši knyga knygynuose pasirodys vasario arba kovo mėnesiais.


Genocido vykdytojai spaudžia rankas nepriklausomos Lietuvos prokurorams

Audronė V. Škiudaitė

Martina Bikuličienė

Vasario 22 dieną Aukščiausiajame Teisme, kur buvo nagrinėjami kasaciniai nukentėjusiųjų ir kaltinamųjų skundai nusikaltimo žmoniškumui byloje, žiniasklaidos atstovų nebuvo: nešurmuliavo žmonės su kameromis ir mikrofonais, nežybsėjo fotografų blykstės. Jeigu čia būtų subėgusi žiniasklaida ir gaudžiusi kiekvieną žodį, gal ir nuosprendis būtų buvęs kitoks. Žiniasklaida tuo tarpu bėgiojo paskui tuos pačius, jau pabodusius skandalėlius dėl KGB rezervininkų, o Aukščiausiajame Teisme vyko pačių okupacinių represinių struktūrų darbo vertinimas – pirmą kartą taip aukštai nagrinėjama MGB 2N skyriaus leitenanto (vėliau KGB papulkininkio) ir agentės, kurie 1953 metais dalyvavo karinėje-čekistinėje operacijoje nužudant du partizanus Suvalkijoje, byla. Ne be reikalo baiminamasi, kad rezervininkų skandalas yra tik būdas nukreipti dėmesį nuo didesnių bėdų. Ir šis procesas buvo ne vienintelis toks pavyzdys.


KGB REZERVININKAS – MORALINĖ KATEGORIJA

Rimantas Dagys,
Audronius Ažubalis

Seimo laikinosios tyrimo
komisijos pirmininko
pavaduotojas Rimantas
Dagys ir komisijos narys
Audronius Azubalis
Valdo Kopusto
(ELTA) nuotrauka

Kovo 1 dieną vyko Laikinosios komisijos KGB rezervui tirti pirmininko pavaduotojo Rimanto Dagio ir komisijos nario Audroniaus Ažubalio spaudos konferencija, kurios metu jie išreiškė savo, kaip Seimo Tėvynės sąjungos frakcijos deleguotų atstovų, nuomonę.


Pasėtas grūdas nubiro į gerą dirvą…

Prie kun. Virgilijaus
Jaugelio kapo kalba
monsinjoras
Alfonsas Svarinskas
Ramūno AUŠROTOS
nuotrauka

Kybartai. Šis nedidelis Lietuvos pakraščio miestas prieš 30 metų buvo viena iš tų vietų, į kurią saugumiečiai nukreipė budrias akis. Jie nerimo, stengdamiesi laikotarpio ideologijos girnose sumalti laisvės ir tikėjimo sėjėjus: čia klebonu dirbusį Sigitą Tamkevičių, seseles vienuoles ir jų pagalbininkus. Tačiau grūdai nubiro į gerą dirvą ir duoda neblogą derlių. Prie Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčios gausiai buriasi šiandieniniai vaikai, paaugliai, studijuojantis jaunimas ir aktyvia veikla liudija tikėjimą. Išradingai veiklai juos nukreipia seselės vienuolės Bernadeta Mališkaitė ir Onutė Šarakauskaitė.


Apie tuos pačius filmus -
kitu žvilgsniu

Birutė NENĖNIENĖ

Lektorei bendrauti
su auditorija padėjo
jos vyras Romas

Kybartų (Vilkaviškio r.) mokytojų „Ieškančiųjų sambūrio“ nariai ir kolegos iš kitų mokyklų turėjo puikią progą dalyvauti seminare apie kino meną. Lektorę pasikvietė kybartietė, Gyvenimo ir tikėjimo instituto darbuotoja Bernadeta Mališkaitė. Klausytojams buvo įteikti kvalifikaciniai pažymėjimai.

„Kas gali būti bendra tarp kino ir Dievo? Kur Jo ieškoti, kai žiūrime kino filmų pavadinimus, repertuarus? Kinematografijos menas nuo kitų menų skiriasi gebėjimu kalbėti vaizdu. Bet ar įmanoma parodyti Dievą?


Fotoobjektyve - praeities dvasia

Audronė DRISKIUVIENĖ

Kun. Vytautas Dagelis
atidarant autorinę
fotoparodą „Praeities
dvasia“ Utenos
kraštotyros muziejuje

Utenos kraštotyros muziejuje atidaryta fotografijų paroda „Praeities dvasia“. Šios parodos autorius - jaunas kunigas, Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos vikaras Vytautas Dagelis.

Norėjo būti staliumi

Kun. V. Dagelis gimė Panevėžio rajono Vaskonių kaime, tačiau tikruoju jo vaikystės kraštu buvo Naujamiestis, į kurį Vytuko šeima persikėlė gyventi, kai berniukui buvo šešeri metai. Čia jam didžiulį įspūdį paliko neogotikos Šv. Mato bažnyčia. Religingi Vytuko seneliai vesdavosi vaikaitį į šv. Mišias, į šventes, atlaidus.


„XXI amžius“ – Lapėse ir Domeikavoje

Domeikavos ir Lapių klebonas
kun. Robertas
Gedvydas Skrinskas

Nors tą sekmadienį labai smarkiai siautėjo pūga, mes, keturi redakcijos darbuotojai, vykome į Kauno rajoną susitikti su Lapių ir Domeikavos parapijų tikinčiaisiais – katalikiško laikraščio „XXI amžius“ skaitytojais ir aptarti šių dienų aktualijas, išgirsti pageidavimus, nuomones, pasiūlymus.

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija – viena seniausių Kauno apskrityje ir rajone. Lapių bažnyčią 1620 metais pastatė Žemaitijos kaštelionas Adolfas Lackis, o 1899-aisiais kun. Andrius Rakauskas su parapijiečiais bažnyčią padidino.


Tiki Lietuvos ateitimi

Mintys artėjant Nepriklausomybės atkūrimo Akto paskelbimo penkiolikos metų sukakčiai

 

Vidas JUODSNUKIS

Artėja Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto priėmimo penkioliktosios metinės. Ta proga „XXI amžius“ nusprendė pakalbinti įvairių profesijų Lietuvos žmones ir pateikti jiems kelis klausimus. Šiame numeryje spausdiname interviu su pirmaisiais kalbintais žmonėmis. Kituose numeriuose spausdinsime pokalbius su Kovo 11-osios Akto signatarais ir kitais pašnekovais.


Mūsų pasirinkimas

Viso pasaulio tikintieji nekantriai laukia Popiežiaus pasveikimo po netikėtai jam atliktos tracheotomijos operacijos. Į ligoninę Šventasis Tėvas buvo atvežtas kukliu, niekuo nepasižyminčiu asmeniniu greitosios pagalbos automobiliu. Vatikano spaudos tarnyba viešai paskelbė elektroninio pašto adresus, kuriais tikintieji iš viso pasaulio gali siųsti popiežių Joną Paulių II palaikančias elektroninio pašto žinutes. Tikintieji ne tik raginami melstis už Popiežiaus sveikatą, bet ir jiems sudaryta galimybė savo mintis ir palinkėjimus Popiežiui surašyti laiškuose ir siųsti į Vatikaną. Didžiojo lenkų sūnaus sveikata ypač susirūpinę Lenkijos tikintieji. Sužinoję liūdną žinią apie Šventojo Tėvo ligos atsinaujinimą, Jono Pauliaus II tėvynainiai užplūdo šalies bažnyčias. Visoje Lenkijoje yra aukojamos šv. Mišios už Popiežiaus sveikatą. Gdansko vyskupas paragino lenkus melstis už sergantį popiežių Joną Paulių II ir per šv. Mišias sakė tikintiesiems, kad jų maldos bus geriausia pagalba sergančiajam. Ir nors jo sveikata gerėja, vis vien pasaulio tikintiesiems yra sunku susitaikyti su Katalikų Bažnyčios vadovą ištikusia liga. Tikinčiųjų ir visų geros valios žmonių džiaugsmui, popiežiaus Jono Pauliaus II sveikata sparčiai gerėja.


Chameleonai ir gružliai

Petras KATINAS

Praėjo kalendorinė vieversėlio diena, o laukiamo pavasario kaip nėra, taip nėra. Įsismarkavo žiema. Tokia pati neprognozuojama, kaip ir visiškai sujauktas politinis Lietuvos gyvenimas sutinkant nepriklausomybės atkūrimo 15-ąsias metines. Netgi atėjęs amžinai valdyti Premjeras savo partijos tarybos posėdyje, kaip ir pridera, įvykusiame tradicinėje susibėgimų vietoje – savo žmonos viešbutyje, pripažino, kad valdančiojoje koalicijoje ne viskas gerai. Nes, pasak jo, vadinamojoje koalicijoje, kurią kartu su nomenklatūrininkais socialdemokratais sudaro V.Uspaskicho „darbiečiai“, K.Prunskienės „valstiečiai“ ir paskutinį kvapą baigiantys išleisti socialliberalai, susidarė „gana sudėtinga ir įtempta situacija“. Premjeras paaiškino, jog ta įtampa susidaro todėl, kad pirmą kartą Lietuvoje yra tokia didelė, netgi keturių partijų koalicija, o sėkmingai judėti į priekį „trukdo partnerių politinis nepatyrimas“.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija