Atnaujintas 2005 kovo 4 d.
Nr.18
(1319)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Genocido vykdytojai spaudžia rankas nepriklausomos Lietuvos prokurorams

Audronė V. Škiudaitė

Martina Bikuličienė

Vasario 22 dieną Aukščiausiajame Teisme, kur buvo nagrinėjami kasaciniai nukentėjusiųjų ir kaltinamųjų skundai nusikaltimo žmoniškumui byloje, žiniasklaidos atstovų nebuvo: nešurmuliavo žmonės su kameromis ir mikrofonais, nežybsėjo fotografų blykstės. Jeigu čia būtų subėgusi žiniasklaida ir gaudžiusi kiekvieną žodį, gal ir nuosprendis būtų buvęs kitoks. Žiniasklaida tuo tarpu bėgiojo paskui tuos pačius, jau pabodusius skandalėlius dėl KGB rezervininkų, o Aukščiausiajame Teisme vyko pačių okupacinių represinių struktūrų darbo vertinimas – pirmą kartą taip aukštai nagrinėjama MGB 2N skyriaus leitenanto (vėliau KGB papulkininkio) ir agentės, kurie 1953 metais dalyvavo karinėje-čekistinėje operacijoje nužudant du partizanus Suvalkijoje, byla. Ne be reikalo baiminamasi, kad rezervininkų skandalas yra tik būdas nukreipti dėmesį nuo didesnių bėdų. Ir šis procesas buvo ne vienintelis toks pavyzdys.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija