Atnaujintas 2005 kovo 4 d.
Nr.18
(1319)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

„Noriu kalbėti rožinį“

2004 metų rudenį Panevėžio vyskupija minėjo Gyvojo rožinio draugijos 25-metį. Vysk. J.Kauneckas susirinkusiai draugijos narių miniai linkėjo: „Keliaukite su rožiniu, nuolat gelbėkite kitus“. Istoriniais pavyzdžiais vyskupas įrodė bendros maldos galybę. Ten, kur kas dešimtas katalikas kalbėjo rožinį, teigė vyskupas, įvyko radikalūs pokyčiai į gera. Tad „reikia daug širdžių, mokančių melstis“.


Atvira šventinė pamoka

1918 m. vasario 16 d.
Nepriklausomybės
paskelbimas.
Vaidina Pasvalio
Lėvens pagrindinės
mokyklos mokiniai

Lietuvos Tarybos nariai Nepriklausomybės Aktą 1918 m. vasario 16-ąją pasirašė Vilniuje. Po diskusijų ir nesutarimų iškilūs tautos vyrai vieningai išreiškė tautos lūkesčius atkurti savarankišką Lietuvos valstybę.

Nepriklausomybės deklaracija žymėjo didelių darbų pradžią. Drąsa ir pasiaukojimu kovose už tėvynės laisvę, darbštumu ir sumanumu lietuviai pastatė valstybės rūmą, kurį tauta privalėjo saugoti ir ginti. Šių rūmų laisvės šviesa atvedė Lietuvą ir į 1990 m. kovo 11-ąją.


Džiugino jaunimas

Neseniai Lietuva pažymėjo 87-ąsias nepriklausomybės atkūrimo metines. Ši šventė daug metų buvo draudžiama, bet jokie draudimai neišplėšė iš žmonių širdžių to, ką jie myli, ir tėvai bei seneliai tą meilę perdavė savo vaikams ir vaikaičiams.

Šiemet Vasario 16–oji labai prasminga buvo tuo, kad ji pirmiausia buvo paminėta puošnioje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Šia proga paaukotos šv. Mišios. Jas aukojo ir įsimintiną pamokslą pasakė Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.


Šėtoje giedojo Kauno bažnyčios choras

Kauno Šv. Pranciškaus
Ksavero bažnyčios
choristai Šėtos Švč.
Trejybės bažnyčioje
su klebonu kun. Gintautu
Naudžiūnu
Izidoriaus MITKAUS
nuotrauka

Vasario 13-ąją, pirmąjį Gavėnios sekmadienį, čia lankėsi Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios choras. Kaip reta šią žiemą oras buvo itin nepalankus ir kauniečių vairuotojui teko „skintis“ sniego gūsiais marginamą kelią. Choro vadovas Algimantas Mišeikis jau buvo bepradedąs nerimauti dėl kelionės sėkmės, bet choristų entuziazmas visus nuteikė optimistiškai ir neilgai trukusi kelionė pasiekė savo tikslą. Šėtoje choro iš Kauno atvykimo proga buvo specialiai prikūrenta zakristija, tad repetuoti svečiams prieš sumą buvo vienas malonumas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija