Atnaujintas 2005 kovo 4 d.
Nr.18
(1319)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Atvira šventinė pamoka

1918 m. vasario 16 d.
Nepriklausomybės
paskelbimas.
Vaidina Pasvalio
Lėvens pagrindinės
mokyklos mokiniai

Lietuvos Tarybos nariai Nepriklausomybės Aktą 1918 m. vasario 16-ąją pasirašė Vilniuje. Po diskusijų ir nesutarimų iškilūs tautos vyrai vieningai išreiškė tautos lūkesčius atkurti savarankišką Lietuvos valstybę.

Nepriklausomybės deklaracija žymėjo didelių darbų pradžią. Drąsa ir pasiaukojimu kovose už tėvynės laisvę, darbštumu ir sumanumu lietuviai pastatė valstybės rūmą, kurį tauta privalėjo saugoti ir ginti. Šių rūmų laisvės šviesa atvedė Lietuvą ir į 1990 m. kovo 11-ąją.

Pagerbiant šią iškilmingą istorinę datą, Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos istorijos, etikos ir tikybos mokytojos ir mokiniai Saločių Antano Poškos ir Kupiškio Povilo Matulionio vidurinėse mokyklose organizavo atvirą šventinę pamoką „O, Lietuva, juk Tu 16-ą vasario prisikėlei!“. Pamokos pradžią skelbė karalius Mindaugas ir karalienė Morta. Šios iškilios asmenybės pristatė trumpas akimirkas iš respublikinio konkurso „Įdomiausia istorijos pamoka Valdovų rūmuose“, skirto karaliaus Mindaugo 750-osioms karūnavimo metinėms paminėti. Pamokoje buvo apžvelgtas Lietuvos valstybės laisvės kelias nuo Mindaugo iki 1918 m. vasario 16 d.

Mokytojai ir mokiniai skaitė pranešimus, vaidino ištraukas apie Saulės mūšį, Liublino uniją, Pasvalio krašto knygnešį Kazį Gumbelevičių, Nepriklausomybės Akto signatarus, mergaitės atliko „Laisvės šokį“. Tyliai tyliai liejosi giesmė žuvusiems už laisvę. Skambėjo posmai apie Lietuvą, didvyriškus žygius, laisvės gynėjus, buvo dainuojamos tautinės patriotinės dainos. Pamoka baigta Lietuvos valstybės himnu, kurį sugiedojo visa salė.

Šioje pamokoje labiausiai buvo akcentuojama laisvo piliečio, patriotizmo, meilės savo tėvynei, bendražmogiškų vertybių ugdymo svarba. Mokiniams ši pamoka labai patiko. Jie daug sužinojo apie mūsų valstybės laisvės kelią, parodė savo kūrybiškumą.

Už pagalbą organizuojant šią pamoką norėtume padėkoti Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos mokiniams, jų tėveliams, direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vitalijai Lazickienei, tikybos mokytojai Sonatai Servutaitei, Saločių Antano Poškos vidurinės mokyklos istorijos mokytojui Artūrui Čepukaičiui, muzikos mokytojai Vilmai Gaigalaitei bei šios mokyklos bendruomenei, o savo bičiuliams iš Kupiškio Povilo Matulionio vidurinės mokyklos – už nuoširdų priėmimą. Ši pamoka buvo pristatyta Vilniaus „Saulėtekio“ vidurinėje mokykloje vykusioje mokslinėje metodinėje konferencijoje.

Vlada ČIRVINSKIENĖ,
Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos
istorijos mokytoja metodininkė,
kraštotyros būrelio „Gimtinė“ vadovė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija