Atnaujintas 2005 kovo 4 d.
Nr.18
(1319)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Atkirtis dešiniems ideologams ir saviems menševikams

Sausio 15 dieną Socialdemokratinės minties institutas buvo surengęs konferenciją. Joje buvo diskutuota socialdemokratinių vertybių temomis. Tai rodo, kad socialdemokratinės vertybės Lietuvoje yra aktualios, turi gilias šaknis ir dideles perspektyvas.


Dvasios skurdas

Prisimenu vaikystę, kada po aukštą dilgėlyną braidžiau lyjant ir saulei šviečiant, o broliai sakalai žygiavo tėviškės giriomis, kovojo už tėvynės laisvę ir nepriklausomybę, kurią 1991-ųjų sausio 13-osios išvakarėse išdavė AMB su Kazimira, pardūzgusia iš Gorbačiovo glėbio Kremliaus rūmuose ir pareiškusia: „Atsistatydinam!“ O aplink Seimą, televizijos bokštą vis didėjo laisvės kovotojų tūkstantinės minios, kurių vienintelis ginklas tebuvo tiesos žodis ir daina tėvynei Lietuvai. Vos trylikos jaunuolių žūties auka tada laimėjome žūtbūtinį mūšį su pasaulio žmonijos istorijos didžiausių žmogžudysčių kaltininku – Kremliaus bolševizmu ir enkavėdizmu, lyg utėle besislapstančiu drabužių kiekvienoje siūlėje, galvos plaukų sruogoje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija