Atnaujintas 2005 kovo 4 d.
Nr.18
(1319)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Aklieji ir regintieji

Jėzus buvo, yra ir bus pasaulio šviesa. Tačiau kaip anuomet vieni žmonės Jo šviesos apšviesti ir nenustygdami vietoje šlovino Viešpatį dėkodami Jam už akių šviesos dovaną ir už suteiktą šansą į viską žvelgti paties Dievo akimis, o štai kiti – neapkentė tos šviesos, nes jos spinduliai, persmelkdami jų granito kietumo širdžių tamsybę, apnuogindavo jas, ir to gėdingo nuogumo niekas nepajėgdavo paslėpti jokiu figos lapeliu, - taip panašiai dramatišką šviesos ir tamsos priešpriešą regime ir savo kasdienybės pašonėje.


„XXI amžius“ – Lapėse ir Domeikavoje

Domeikavos ir Lapių klebonas
kun. Robertas
Gedvydas Skrinskas

Nors tą sekmadienį labai smarkiai siautėjo pūga, mes, keturi redakcijos darbuotojai, vykome į Kauno rajoną susitikti su Lapių ir Domeikavos parapijų tikinčiaisiais – katalikiško laikraščio „XXI amžius“ skaitytojais ir aptarti šių dienų aktualijas, išgirsti pageidavimus, nuomones, pasiūlymus.

Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapija – viena seniausių Kauno apskrityje ir rajone. Lapių bažnyčią 1620 metais pastatė Žemaitijos kaštelionas Adolfas Lackis, o 1899-aisiais kun. Andrius Rakauskas su parapijiečiais bažnyčią padidino.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija