Atnaujintas 2005 kovo 4 d.
Nr.18
(1319)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Popiežiaus liudijimas – žinia kančios matyti nenorinčiam pasauliui

Popiežius Jonas Paulius II
pro ligoninės langą
laimina susirinkusiuosius

Antradienį popiežių Joną Paulių II ligoninėje aplankė Tikėjimo kongregacijos prefektas kardinolas Jozefas Ratcingeris. Po vizito jis pranešė džiugią naujieną: Šventasis Tėvas vėl gali kalbėti. Prie Augustino Džemelio ligoninės susirinkusiems žurnalistams kardinolas J.Ratcingeris sakė, kad susitikime Popiežius kalbėjo ne daug, bet pasakė esminius dalykus. Pokalbyje jis kalbėjo dviem kalbomis – itališkai ir vokiškai.


Intrigos prieš Kišiniovą

Vienas aukštas Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareigūnas, nenorėjęs skelbti savo pavardės, pareiškė, kad Maskva jau pasimokė iš Ukrainos ir jokiu būdu neleis, kad tas pats pasikartotų Moldovoje per kovo 6 dieną įvyksiančius parlamento rinkimus. „Moldovoje neleisime surengti nei oranžinės, nei kokios nors kitos spalvos revoliucijos“, – pareiškė Rusijos URM pareigūnas. Kažkodėl ypač didelę Maskvos nemalonę užsitraukė Moldovos prezidentas, kompartijos lyderis V.Voroninas. Mat jis įsakė grupei Rusijos „juodųjų technologijų“ specialistų, kurie buvo atvykę neva stebėti, kaip rengiamasi parlamento rinkimams, nedelsiant palikti jo šalį. Toks puolimas prieš komunistą prezidentą ir komunistinę Moldovos vyriausybę kelia nuostabą Rusijos ir Europos politikos apžvalgininkams. Juk paprastai Maskva visose NVS šalyse ypač palaiko komunistus ir niekada jų nekritikuoja. Tuo labiau kad visi apklausų duomenys rodo, jog ir šį kartą Moldovoje komunistai surinks daugiausia balsų. Pranašaujama net 60 proc.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija