Atnaujintas 2005 kovo 4 d.
Nr.18
(1319)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Intrigos prieš Kišiniovą

Vienas aukštas Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareigūnas, nenorėjęs skelbti savo pavardės, pareiškė, kad Maskva jau pasimokė iš Ukrainos ir jokiu būdu neleis, kad tas pats pasikartotų Moldovoje per kovo 6 dieną įvyksiančius parlamento rinkimus. „Moldovoje neleisime surengti nei oranžinės, nei kokios nors kitos spalvos revoliucijos“, – pareiškė Rusijos URM pareigūnas. Kažkodėl ypač didelę Maskvos nemalonę užsitraukė Moldovos prezidentas, kompartijos lyderis V.Voroninas. Mat jis įsakė grupei Rusijos „juodųjų technologijų“ specialistų, kurie buvo atvykę neva stebėti, kaip rengiamasi parlamento rinkimams, nedelsiant palikti jo šalį. Toks puolimas prieš komunistą prezidentą ir komunistinę Moldovos vyriausybę kelia nuostabą Rusijos ir Europos politikos apžvalgininkams. Juk paprastai Maskva visose NVS šalyse ypač palaiko komunistus ir niekada jų nekritikuoja. Tuo labiau kad visi apklausų duomenys rodo, jog ir šį kartą Moldovoje komunistai surinks daugiausia balsų. Pranašaujama net 60 proc.

Opozicinė Krikščionių demokratų partija, turinti nepalyginti didesnę įtaką nei P.Gražulio ir K.Bobelio sunaikinti Lietuvos krikščionys demokratai, planuoja surinkti apie 30 proc. rinkėjų balsų. Tačiau Moldovoje už dešiniuosius daugiausia balsuoja studentai ir miestų jaunimas. Didžioji dauguma moldavų gyvena kaime, kur vis dar tebegalioja buvusių kolchozų ir sovchozų vadovų dekretai ir partinė nomenklatūra, įleidusi gilias šaknis. Be to, Moldovos kaimas labai nuskurdęs, pasak vieno Kišiniovo laikraščio, kaimiečiai net nežino, kaip atrodo pinigai, nes gyvena tik iš natūralaus ūkio.

Atrodo, Maskvai Moldovos komunistai neįtiko pirmiausia todėl, kad prezidentas V.Voroninas labai dažnai ėmė kalbėti apie būtinybę Moldovai tapti ES ir NATO nare. Tas labiausiai ir neramina Kremlių. Aišku, Rusija turi labai didelių svertų paspausti Moldovą. Pirmiausia ekonomiškai. Jau pasigirdo raginimų iš pačių aukščiausių Kremliaus tribūnų nebepirkti iš Moldovos vyno ir konjako, kurie yra bene vienintelis šalies eksporto šaltinis. Didelė grupė Rusijos Valstybės Dūmos deputatų pateikė šį pasiūlymą ir teigia, kad vynas, įvežamas iš Italijos ir Prancūzijos, atsieina pigiau.

Patriotinėje Rusijos spaudoje netgi pasirodė straipsnių, kuriuose komunistas V.Voroninas lyginamas su naujuoju Ukrainos prezidentu V.Juščenka, ir jis, neva prisidengdamas raudonąja komunistų vėliava, išduoda ne tik Rusijos, bet ir visos NVS interesus. Be to, Maskvoje imta skelbti, kad atseit Moldova vėl pradėjo slaptas derybas dėl susijungimo su Rumunija. Todėl neatsitiktinai vos ne kasdien Maskvos laikraščiuose spausdinamos demonstrantų nuotraukos, kuriose matyti šūkiai: „Ivanai, nešdinkis iš Moldovos!“

Maskva neapsiriboja tik grūmojimais: Valstybės Dūma beveik vienbalsiai priėmė nutarimą parduoti Moldovai dujas už pasaulines kainas, nutraukti tabako ir vyno importą.

Kaip toliau įvykiai vystysis Moldovoje, parodys kovo 6-ąją įvyksiantys rinkimai. Tada bent jau bus galima prognozuoti šios nuvargintos buvusios sovietinės „respublikos“ ateitį.

Petras KATINAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija