Atnaujintas 2005 kovo 16 d.
Nr.21
(1322)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Paskutiniojo Lietuvos partizano gyvenimo ir mirties pėdsakais

Vytautas BAGDONAS

Partizano Antano Kraujelio
paskutines gyvenimo
akirmirkas menančiu namu
rūpinasi uteniškis Albinas
Pinkevičius kuris
apgailestauja, kad pastate
taip ir nebuvo įrengtas muziejus

Molėtų rajono savivaldybės kieme stūkso paminklinis akmuo, ant kurio užrašas skelbia, jog šis paminklas skirtas 1949-1965 metais už Lietuvos laisvę kritusiems partizanams atminti.

Lietuvos istorija besidomintys jauni žmonės pasakytų, jog yra įvelta klaida: esą Aukštaitijoje partizaninis judėjimas baigėsi apie 1952-1953 metus. Būtent tuo metu partizanų būriai buvo masiškai sunaikinti, kovotojai suimti, kalinami, išžudyti ar tremiami, kai kurie miško broliai geranoriškai pasidavė valdžiai ir legalizavosi. Tačiau molėtiškiai, paminkle įrašę 1965-uosius metus, nė kiek neapsiriko. Ne vienas vyresnio amžiaus Molėtų, Utenos, Anykščių rajonų gyventojas galėtų patvirtinti, kad dar ilgai atokiausiuose kaimuose, tolimuose sodžiuose pasirodydavo likęs vienintelis Aukštaitijoje ir visoje Lietuvoje partizanas Antanas Kraujelis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija