Atnaujintas 2005 kovo 16 d.
Nr.21
(1322)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Nusišnekėjimai apie...Vaižgantą

Praėjusių metų rugsėjį minėjome lietuvių literatūros klasiko,visuomenės veikėjo kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto 135-ąsias gimimo metines. Nors daug dešimtmečių šio iškilaus žmogaus nebėra tarp gyvųjų, tačiau jo kūryba tebėra populiari iki šių dienų. Gerai žinoma ir plati Vaižganto visuomeninė veikla, tarnystė Dievui ir Katalikų Bažnyčiai, akivaizdus jo indėlis į publicistiką, literatūros kritiką, žurnalistiką, gamtosaugą, įvairių visuomeninių organizacijų kūrimą.


Akademikų viešnagė

Mintis pasikviesti į Marijampolę žinomą akademiką profesorių Zigmą Zinkevičių kilo po to, kai „XXI amžiuje“ (2004 10 08, Nr. 75) perskaičiau Jadvygos O. straipsnį „Sunkios mintys. Lengvi apmąstymai“ apie akademiko 2004 metais parašytą knygą „Istorijos iškraipymai“. Panorau ją perskaityti. Pasirodo, šios knygos Marijampolėje gauti neįmanoma. Paprašiau pagelbėti įsigyti knygą „Istorijos iškraipymai“ Lietuvos krikščioniškosios demokratijos pirmininką Ignacą Uždavinį. Gavau pažadą, kad į Marijampolės kunigų seminarijoje vykstančią konferenciją „Užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai“ lapkričio 19 dieną atvyksiantis Algimantas Katilius atveš šios knygelės 20 egzempliorių. Jų įsigijo ir kiti marijampoliečiai bei Sasnavos, Liudvinavo, Igliaukos gyventojai. Visi ją perskaičiusieji tvirtino: tai nepaprastai reikalinga knyga Lietuvai. Tada aš su P.Kriaučiūno bibliotekos darbuotojais nutarėme pasikviesti knygos autorių į Marijampolę. Gavęs pritarimą, vėl kreipiausi į Lietuvių katalikų mokslo akademijos narį I.Uždavinį. Vasario 24 dieną abu akademikai atvyko į Marijampolę.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija