Atnaujintas 2005 kovo 16 d.
Nr.21
(1322)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Reikia skubiau inicijuoti demokratines Dokumentų ir archyvų įstatymo pataisas

Rezoliucija Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Artūrui Paulauskui

Mes, piliečių piketo Nepriklausomybės aikštėje dalyviai, vieningai pareiškiame:

70-ies metų senaties draudimas KGB dokumentams, įtvirtintas naujoje Dokumentų ir archyvų įstatymo redakcijoje, prieštarauja pamatiniams Lietuvos Konstitucijos principams, teisinei Archyvų įstatymo esmei ir kitų demokratinių šalių praktikai. Jei 1991 m. rugpjūčio 22 d. KGB veikla Lietuvos Respublikoje buvo paskelbta už įstatymo ribų, tai 2005 m. sausio 1 d., įsigalėjus naujajai šio įstatymo redakcijai ir įslaptinus KGB archyvus, pastariesiems buvo suteiktas legalumo ir teisėtumo mūsų valstybėje statusas. Ar gali būti didesnis absurdas?

Primename apie jūsų istorinę atsakomybę ne tik sankcionuojant okupacinių archyvų įslaptinimą, bet ir sudarant palankią KGB rezervo veiklai tirti komisijos vadovybę, kurios darbo rezultatai – niekiniai. Lietuvos Seimas ir asmeniškai jūs pademonstravote visišką neprincipingumą, kai Seimo laikinosios tyrimo komisijos rankomis parengėte okupacinio režimo saugumiečių, prasiskverbusių į aukštus Lietuvos valstybės postus, išteisinimo juridinę bazę. Tai – nusikalstamos kagėbistinės veiklos tąsa šių dienų sąlygomis.

Raginame jus kuo skubiau inicijuoti demokratines Dokumentų ir archyvų įstatymo pataisas.

Valstybės saugumo departamento vadovas A. Pocius, Užsienio reikalų ministerijos vadovas A. Valionis yra buvę KGB bendradarbiai ir todėl privalo pasitraukti besąlygiškai ir nedelsiant!

2005 m. kovo 9 d. piketo Nepriklausomybės aikštėje dalyviai:

Romualdas OZOLAS,
Kovo 11-osios Akto signataras,
Nacionalinės centro partijos pirmininkas

Antanas TERLECKAS

Dr. Lilijana ASTRA,
Tautinės partijos
„Lietuvos kelias“ pirmininkė

Balys GAJAUSKAS,
Kovo 11-osios Akto signataras

Gintaras SONGAILA,
Lietuvių tautininkų sąjungos
Vilniaus skyriaus pirmininkas

Vytautas LAUGALIS

Stanislovas BUŠKEVIČIUS,
„Jaunosios Lietuvos ir naujųjų
tautininkų partijos“ pirmininkas

Marius KUNDROTAS,
Lietuvių tautinio jaunimo lygos vadovas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija