Atnaujintas 2005 kovo 16 d.
Nr.21
(1322)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Gyvenimo prasmės sklidini darbai

Parodos autoriai Rūta
Grybienė ir Česlovas
Gnižinskas – Upytės
A.Belazaro pagrindinės
mokyklos pedagogai

„Atėjęs čia jautiesi taip, tarsi būtum savas ar seniai lauktas. Be galo būna miela , kai pasijunti čia dirbančiųjų nuoširdumo apgaubtas“, – pastebėjo Česlovas Gnižinskas, atidarydamas savo grafikos darbų parodą Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Dailininkas Ričardas Ničajus kolegą Upytės A.Belazaro pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoją ugdymui palygino su kryžkelėje stovinčiu koplytstulpiu, kuris auklėja, nukreipia vaikus į kūrybą, sužadina juos darbui. Naujamiestietis fotomenininkas ir medžio drožėjas Julius Vaupšas Č.Gnižinsko grafiką įvertino kaip labai šiltą, lakonišką ir malonią bei jautrią, tarsi išplaukiančią iš pasakų šalies.


Palikęs brandžių kūrinių ir šviesų atminimą

Panevėžio dailės galerijoje atidaryta žymaus tapytojo, miesto garbės piliečio Kazimiero Naruševičiaus kūrybos paroda, skirta pernai Amžinybėn išėjusio menininko gimimo 85-erių metų sukakčiai pažymėti. Čia eksponuojami trisdešimt šeši dar nerodyti dailininko darbai. Simboliška tai, jog prieš penkiolika metų, atidarant Dailės galeriją, joje buvo surengta irgi K. Naruševičiaus kūrybos paroda. Tuo metu jis šventė savo 70-ies metų jubiliejų.


Sielos šulinys dar nepripildytas

Žymi Panevėžio
tautodailininkė
Stasė Mikeliūnienė

Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos dailės galerijoje „Antrasis aukštas“ eksponuojama Stasės Mikeliūnienės akvarelių paroda „Tylus kalbėjimas“. Autorė čia rodo 24 savo darbus, atliktus per pastaruosius ketverius metus.

Meno mylėtojams S.Mikeliūnienė gerai žinoma. Ji dirba G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos rankraščių skyriuje, yra diplomuota bibliotekininkė. Sunkiai rasi kultūros židinyje patalpą, kurioje nekabėtų Bibliotekininkų draugijos garbės narės kūrinių.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija