Atnaujintas 2005 kovo 16 d.
Nr.21
(1322)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Gyvenimo prasmės sklidini darbai

Parodos autoriai Rūta
Grybienė ir Česlovas
Gnižinskas – Upytės
A.Belazaro pagrindinės
mokyklos pedagogai

„Atėjęs čia jautiesi taip, tarsi būtum savas ar seniai lauktas. Be galo būna miela , kai pasijunti čia dirbančiųjų nuoširdumo apgaubtas“, – pastebėjo Česlovas Gnižinskas, atidarydamas savo grafikos darbų parodą Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Dailininkas Ričardas Ničajus kolegą Upytės A.Belazaro pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoją ugdymui palygino su kryžkelėje stovinčiu koplytstulpiu, kuris auklėja, nukreipia vaikus į kūrybą, sužadina juos darbui. Naujamiestietis fotomenininkas ir medžio drožėjas Julius Vaupšas Č.Gnižinsko grafiką įvertino kaip labai šiltą, lakonišką ir malonią bei jautrią, tarsi išplaukiančią iš pasakų šalies.

Tuomečių Šiaulių pedagoginio bei Vilniaus dailės institutų diplomus įgijęs grafikas teigė, jog temų kūrybai nereikia ieškoti, jas siūlo nepaprastai patrauklūs Lietuvos peizažai: kalnelis, ant jo stovinti bažnytėlė, kaimo trobesiai, netoliese dūluojantis miškelis. Monsinjoras Juozapas Antanavičius, susipažinęs su pedagogo darbais, buvo jais sužavėtas: „Oi kaip tikra, kaip lietuviška“. Paskutinieji menininko darbai primena žinomos knygų iliustruotojos Surgailienės kūrybą. „Dialogo“ laikraščiui paprašius bendradarbiauti, jam tiko pirmasis Č.Gnižinsko kūrinėlis. Panevėžietis dirbdamas savęs nekankina, nes nejaučia fantazijos trūkumo. Darbuojantis jam Paberžėje, vietos muziejaus direktorė stebėjosi: „Kadagi jis užsiima kūryba, jei aš dažnai matau jį ant pievutės gulintį?“.

Bibliotekoje tuo pačiu metu buvo pristatyti ir Rūtos Grybienės dirbiniai iš lino. Jos kūrybinis įnašas gerokai kuklesnis nei Č.Gnižinsko, tačiau moteris sugebėjo įrodyti, kokių stebuklų galima sukurti naudojant lino audinį, siūlus, pluoštą ar stiebelius. Kiekvienas Upytės gyventojos darbelis turi savo istoriją. Į tokios kūrybos sūkurį R.Grybienė pateko prieš keletą metų, tačiau iš jo nebepajėgi išsiveržti.

Upytės A.Belazaro pagrindinės mokyklos pedagogams R.Grybienei ir Č.Gnižinskui už jų pateiktą puikią parodą dėkojo, jiems geros kūrybinės kloties linkėjo bibliotekos direktorė Rūta Bagdonienė.

Bronius VERTELKA

Panevėžys

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija