Atnaujintas 2005 kovo 16 d.
Nr.21
(1322)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Palikęs brandžių kūrinių ir šviesų atminimą

Panevėžio dailės galerijoje atidaryta žymaus tapytojo, miesto garbės piliečio Kazimiero Naruševičiaus kūrybos paroda, skirta pernai Amžinybėn išėjusio menininko gimimo 85-erių metų sukakčiai pažymėti. Čia eksponuojami trisdešimt šeši dar nerodyti dailininko darbai. Simboliška tai, jog prieš penkiolika metų, atidarant Dailės galeriją, joje buvo surengta irgi K. Naruševičiaus kūrybos paroda. Tuo metu jis šventė savo 70-ies metų jubiliejų.

Galerijoje pirmą kartą buvo parodytas videofilmas „Spalvotas Kazimiero Naruševičiaus pasaulis“. Jo autoriai – Albertas ir Raimundas Petrauskai bei Liuda Jonušienė. Muziką videofilmui sukūrė Tomas Strimaitis. Iš ekrano tarsi būtų gyvas prabilo K. Naruševičius, apie jį, kaip gėrio sėjėją, kaip meno mokytoją ir itin taurų žmogų, kalbėjo gerai jį pažinojusieji. Nemažai videofilmo kopijų buvo išdalyta tiems, kurie daugiausia prisidėjo prie jo sukūrimo.

Parodos atidarymo metu skambėjo K. Naruševičiaus eilės, kurias skaitė J.Miltinio dramos teatro aktorius Rudolfas Jansonas. Daugeliui atėjusiųjų į galeriją pagerbti menininko tai buvo tarsi perkūnas iš giedro dangaus. Tik artimiausi K. Naruševičiaus žmonės žinojo, jog jis dar yra ir poetas. Žymus dailininkas rašė eiles beveik iki paskutinio savo atodūsio. Aktoriaus skaitomi posmai buvo išklausyti itin atidžiai.

Miesto savivaldybės Kultūros ir meno skyriaus vedėja Loreta Krasauskienė nepašykštėjo švelnių žodžių buvusiai K. Naruševičiaus artimiausiai draugei Onutei. Menininko našlei ji įteikė pražydusią raudoną rožę. O.Naruševičienė neiškentė nepasidalijusi jai skaudžiu dalyku. Pasirodo, jos vyras turėjo ne vien savo talento gerbėjų, bet ir priešų. Netekusi Kazimiero, Onutė išgirdo iš pasalų gyvatišką šnypštimą: „Kaip dabar gyvensi, kai gyvam vyrui esant buvai valdžios malonėmis apipilta?“ Kreipdamasi į atėjusiuosius pagerbti vyro atminimą, O. Naruševičienė sakė: „Tai nėra tiesa. Ačiū miesto savivaldybei, padėjusiai palydėti mano brangiausią žmogų į jo amžinojo poilsio vietą“.

Galerijoje savo meninę programėlę parodė Bernatonių, iš kur yra kilęs K.Naruševičius, bendruomenės kanklininkių grupė.

Bronius VERTELKA

Panevėžys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija