Atnaujintas 2005 kovo 16 d.
Nr.21
(1322)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Pergalės trimitai gali virsti gedulo maršais

Petras Katinas

Daug kartų Rusijos televizijų parodyti vaizdai apie numestą išniekintą Čečėnijos prezidento A.Maschadovo kūną dar kartą patvirtino, kad V.Putino Rusija mažai kuo pasikeitė nuo Stalino Rusijos. Pakanka prisiminti išniekintus Lietuvos partizanų kūnus. Toks kūno subjaurojimas, be abejonės, sukels dar didesnį čečėnų pasiryžimą kautis iki galo. Tuo labiau kad musulmonams negali būti didesnio įžeidimo. Be to, nužudytojo kūno neatidavimas velionio šeimai yra viduramžiško barbariškumo recidyvas. Kai kurie rusų politikai, netgi nepritariantys čečėnų laisvės siekiams, neabejoja, kad po A.Maschadovo nužudymo pasipriešinimas okupacijai tik dar labiau išaugs. Apie tai įspėjo ir Rusijos komunistų lyderis Genadijus Ziuganovas, pažymėjęs, jog pūsti pergalės trimitais dėl A.Maschadovo mirties – tik savęs raminimas. Pasak jo, ta pergalės muzika labai greitai gali virsti gedulingais maršais, nes čečėnų kovotojai neteko bene vienintelio nuosaikaus savo vadovo.

Čečėnų kovotojai paskelbė, kad A.Maschadovo įpėdiniu paskirtas mažai kam žinomas 35 metų Abdulas Chalimas Saidulajevas, žymus šariato teisės žinovas. Po 1997 metų sudarytos Čečėnijos ir Rusijos taikos sutarties A.Ch.Saidulajevas trejus metus vadovavo Čečėnijos šariato teismui. Kaip teigia A.Maschadovo atstovas Vakarams, Londone gyvenantis Achmedas Zakajevas, A.Ch.Saidulajevą savo įpėdiniu dar prieš dvejus metus pasirinko pats velionis A.Maschadovas.

Tačiau daugelis apžvalgininkų tiek Rusijoje, tiek Vakaruose pripažįsta, jog naujasis buvusio prezidento įpėdinis, faktiškai neturintis beveik jokios karinės patirties, bus tiktai simbolinis kovotojų lyderis, geriausiu atveju, moralinis autoritetas. Teigiama, kad nuo šiol visoms kovotojų karinėms operacijoms vadovaus karo vadas Šamilis Basajevas.

Tuo tarpu A.Maschadovo nužudymas sukėlė nerimą ES. Ypač tose bendrijos šalyse, kurios taikstėsi su Maskvos vykdomu čečėnų tautos genocidu, – Vokietijoje, Prancūzijoje ir kitose. Tiesa, ES vadovai ne kartą ragino Kremlių pradėti derybas su teisėtai išrinktu Čečėnijos prezidentu, tačiau ryžtingų veiksmų nesiėmė. Dabar tie ES lyderiai gerokai pasimetę, nes patys pripažįsta, kad A.Maschadovas buvo nuosaikus čečėnų lyderis, dar prieš savo nužudymą vienašališkai paskelbęs paliaubas. Dabar tokio lyderio nebeliko. Todėl Rusijos laikraščiai „Komersant“, „Vedomosti“ ir kiti rašo, kad Kremlius, prisidėjęs prie A.Maschadovo nužudymo, padarė didelė klaidą, ir įspėja, kad čečėnų kovotojų pasipriešinimas tiktai išaugs. Šie laikraščiai cituoja A.Maschadovo bendražygio A.Zakajevo žodžius, jog nužudytas A.Maschadovas Kremliaus vadams taps kur kas pavojingesnis nei būdamas gyvas, kai ne kartą kvietė Kremlių sėsti prie derybų stalo.

Nežinia, kaip bus su tais Rusijos valdžios už A.Maschadovo galvą pažadėtais dešimt milijonų dolerių. Kam jie atiteks? Nėra abejonės, kad tuos milijonus pasidalys Šiaurės Kaukazo karinės apygardos generolai. Eiliniams pakaks ir medalių. Rusijos žmogaus teisių gynėjai labai apgailestauja dėl A.Maschadovo nužudymo ir pažymi, jog žuvo žmogus, su kuriuo vieninteliu buvo galima derėtis dėl karo nutraukimo Čečėnijoje.

Neseniai Londone įvyko Rusijos kareivių motinų organizacijų susitikimas su velionio A.Maschadovo paskirtais Čečėnijos pasipriešinimo atstovais: Aminat Saijeva, Achmedu Zakajevu ir Jaragi Abdulajevu. Susitikime dalyvavo ir Europarlamento atstovai – prof. V.Landsbergis, jo kolega iš Belgijos Bartas Staisas, britų – Lordas Džadas, baronienė Sara Ladford, lordų rūmų narė. Susitikime Čečėnijos atstovai pateikė savo pasiūlymų dėl taikos Čečėnijoje. Juose teigiama: 1. Ugnies nutraukimas ir kova su teroru. Abi pusės per savo specialiuosius atstovus parengia ugnies nutraukimo planą, be jokių išankstinių sąlygų. 2. Demilitarizacija. Po paliaubų paskelbimo pradedama išvesti Rusijos kariuomenė iš Čečėnijos Respublikos ir liaudies pasipriešinimo būrių nusiginklavimas. Tuo laikotarpiu saugumo funkcijas atlikti pavedama Jungtinių Tautų taikdarių kontingentui. 3. Pereinamasis laikotarpis. Ugnies nutraukimo laikotarpiu valdžios funkcijas vykdo koalicinė vyriausybė, JT, ES arba NVS kontroliuojama. Laikinoji vyriausybė saugumą užtikrina per JT taikdarių kontingentą (Kosovo variantas). Teisiniu koalicinės vyriausybės pagrindu yra Rusijos ir Čečėnijos 1997 m. gegužės 12 d. sutartis dėl taikos ir tarpusavio santykių principų. 4. Rinkimai. Remiantis Rusijos ir Čečėnijos 1997 metų tarpvalstybine sutartimi, laikinoji vyriausybė parengia ir vykdo demokratinius rinkimus, juose dalyvaujant visoms Čečėnijos politinėms jėgoms, stebint tarptautinių institucijų stebėtojams. 5. Ekonominė rekonstrukcija. Europos Sąjunga galėtų suteikti didelę ir tiesioginę ekonominę pagalbą Čečėnijai atstatyti.

Atrodytų, tikrai verti dėmesio pasiūlymai. Deja, Maskva net girdėti apie juos nenori. Dar daugiau, po A.Maschadovo nužudymo, Kremliaus marionetė Čečėnijoje R.Kadyrovas pareiškė, jog netrukus bus nužudytas čečėnų kovotojų vadas Šamilis Basajevas, o jo kūnas bus rodomas centrinėje Grozno aikštėje…

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija