Atnaujintas 2005 kovo 16 d.
Nr.21
(1322)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Pekinas paskelbė naujas direktyvas religinėms bendruomenėms

Mindaugas BUIKA

Tikinčiųjų bendruomenių kontrolė nesusilpnėjo

Nuo kovo 1 dienos Kinijoje įsigaliojusios naujos „Nuorodos religinių reikalų tvarkymui“ nors šalį valdančio komunistų režimo požiūriu turi „garantuoti religijos laisvę ir darną tarp religijų ir visuomenės“, tačiau, ekspertų nuomone, jos iš esmės nepakeis dabar egzistuojančios griežtos tikinčiųjų ir dvasininkų lojalumo, kulto vietų ir religinės veiklos kontrolės. Naujojo dokumento tekste pabrėžiama, kad Kinijoje niekas negali būti diskriminuojamas dėl savo tikėjimo, tačiau, nepateikiant religijos apibrėžimo, jame tuojau pat nustatomos ribos jos laisvei: religija negali trukdyti „valstybės vienybei, gyventojų solidarumui ir visuomenės stabilumui“. Gerai žinoma, kad komunistinė valdžia šias sąlygas gali interpretuoti itin plačiai, ypač kai norima susidoroti su „nepatikima“ religine bendruomene.


Reikalauja suteikti laisvę kalinamiems Kinijos dvasininkams

Nepasidavė komunistinio režimo kontrolei

Tuo metu, kai Kinijos komunistų režimas toliau persekioja Šventajam Sostui ištikimą Kinijos Katalikų Bažnyčią, katalikų žinių agentūra „Asia News“kartu su kitomis žiniasklaidos sistemomis Europoje ir Azijoje kovo pradžioje publikavo sąrašą kinų vyskupų ir kunigų, kurie yra dingę be žinios po suėmimo arba yra uždaryti į darbo „perauklėjimo“ lagerius, arba kitokiais būdais dėl nepaklusnumo valdžiai jiems yra draudžiama eiti pareigas. Pasiųsta atitinkama peticija kaip tik tomis dienomis Pekine posėdžiavusiam Nacionaliniam liaudies susirinkimui (Kinijos parlamentui) ir tos šalies olimpiniam komitetui (Pekine 2008 metais įvyks vasaros olimpinės žaidynės).

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija