Atnaujintas 2005 kovo 23 d.
Nr.23
(1324)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Širdis
plaka praeitimi

Skelbė
Lietuvą paštu

Laisvės žingsniai

Mes – Saliamonai!

Apie Spaską
ypatingai

Katalikiška savipagalbos struktūra žmonėms
su priklausomybėmis

Suartėjimai su šv. Kazimieru

Bronius VERTELKA

Poetas Robertas Keturakis
(kairėje) su savo poemos
skaitovais
Autoriaus nuotraukos

Tokio renginio, koks vyko kovo 18-ąją Panevėžio šv. Kazimiero knygynėlyje, tikriausiai dar negirdėjo jo sienos. Daugiau nei dvi valandas čia vyko nuoširdus bendravimas su svečiais iš Kauno: garsiu poetu Robertu Keturakiu, kultūrologu Domu Akstinu ir jo žmona Snieguole Jurskyte-Akstiniene. Knygynėlyje po pietų prasidėjęs renginys tęsėsi iki sutemų.


Penkiolika metų tautinės ir valstybinės savasties beieškant

Darius VILIMAS

Kovo 11-oji šiemet pasitaikė darganota. Žvarbus vėjelis kandžiojo nepataisomų optimistų minios veidus Seimo prieigose, kur juos šįkart pasveikino ne tik oficialūs valdžios vyrai ir garsūs poetai. Pagaliau sulaukėme ir mus saugančių norvegų karinių lėktuvų eskadrilės pasirodymo. Nebuvo tik senovinės patrankos šūvių, ką kompensavo garbės kuopos karabinų salvė.


Dieviškoji dovana – paprastumas

Kalba Alfas Pakėnas (antras
iš kairės). Sėdi Edmundas
Janušaitis, Liudas Gustainis,
Vladas Vaitkevičius
ir Vilma Urniežiūtė

Vasario 24 dieną Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos „Aušros“ filiale vyko šios įstaigos ir Žaliakalnio bendruomenės centro surengtas literatūrinių ketvirtadienių poezijos ir muzikos vakaras „Tik tai, kas telpa širdyje“, kuriame dalyvavo poetas Vladas Vaitkevičius.


Pasveikink angelą,
pasikalbėk su paukščiu

Grupė parodos dalyvių ir svečių

Į jaukų Utenos kraštotyros muziejų vasario 25 dieną, dar prieš 14 val., rinkosi svečiai. Uteniškio dailininko K.Kupriūno-Klemo meno fondas ir Utenos savivaldybės Kultūros skyrius surengė Trečiojo tarptautinio menų konkurso-parodos uždarymą. Stilių, išjaustos improvizacijos, kolorito įvairovė susipynė į vientisą liniją, suartinančią angelą ir paukštį. „Angelas ir paukštis” – tema, labai artima sielai iš pasakų, dainų, dvelkianti gėriu, paslaptimi, žadinanti ilgesį ir laukimą, grąžinanti vilties saldumą.


Mokslo šventovėse tarpsta korupcija

Elvyra ŽEIŽIENĖ

Šalyje pirmą kartą Lietuvos studentų atstovybių sąjungos (LSAS) užsakymu buvo atliktas sociologinis tyrimas, norint nustatyti korupcijos paplitimo Lietuvos aukštosiose mokyklose mastą. Tyrimo rezultatai sukėlė didelį atgarsį tiek akademinėjė bendruomenėje, tiek žiniasklaidoje. Pernai buvo baigtas tyrimas „Korupcijos reiškinys Lietuvos aukštosiose mokyklose“, atliktas įgyvendinant vieną iš tęstinių LSAS vykdomų projektų „Korupcijos prevencija Lietuvos aukštosiose mokyklose“. Šio tyrimo išvados skelbia, kad šiuo metu pagal prioritetus korupcija aukštosiose mokyklose užima trečią vietą. Koks paradoksas: mokslo šventovės, užuot ugdžiusios pilietiškumą, štampuoja jaunąją kyšininkų kartą. Atgyvenusi egzaminavimo sistema sudaro geras sąlygas nusirašinėti ir elgtis nesąžiningai.


Bažnyčia siūlo Europai naują socialinę strategiją

Mindaugas BUIKA

„Chruščiovinė“ plėtros programa

Įsitraukdama į diskusiją dėl Europos Sąjungos vadinamosios „Lisabonos strategijos“ projekto tolesnio likimo Europos Bendrijos vyskupų konferencijų komisija (COMECE) paskelbė savo siūlymus dėl žemyno socialinės politikos atnaujinimo. Dokumentą, pavadintą „Europos socialinio modelio stiprinimas“, COMECE vykdomasis komitetas pristatė kovo 22-23 dienomis vykstančiai Europos Tarybos pavasario sesijai, kurioje kaip tik aptariama „Lisabonos strategija“.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija