Atnaujintas 2005 balandžio 6 d.
Nr.26
(1327)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Pilietinės visuomenės ugdymas – visų bendras reikalas

Prezidento Valdo Adamkaus manymu, pilietinės sąmonės puoselėjimas turi būti bendras visų visuomenės institucijų – valdžios, Bažnyčios, mokyklos, šeimos – rūpestis.

Dalyvaudamas Švietimo ir mokslo ministerijos surengtoje konferencijoje „Pilietiškumas ir švietimas Lietuvoje“ V.Adamkus pabrėžė, kad pilietiškumo pamatus pirmiausia kuria vaikų ir jaunimo socialinis ugdymas. „Pilietiškumas reiškia, kad visuomenėje ugdoma ir stiprinama atsakingumo dvasia. Tik sąmoningi, atsakomybę už savo šalies ir viso pasaulio likimą prisiimantys piliečiai gali kurti bendrą gėrį, tarptautiniu mastu garantuoti taiką ir kultūros tęstinumą“, – konferencijoje kalbėjo V.Adamkus. Prezidentas teigė, kad tokios visuomenės kūrimas ir tobulinimas – niekuomet nesibaigiantis procesas, o valstybės pareiga – sklandžiai ir veiksmingai ugdyti žmonių pilietiškumą ir sudaryti kuo geresnes sąlygas jam atsiskleisti kasdieniame gyvenime.

Konferencijos dalyviams šalies Prezidentas palinkėjo kantriai ir nuosekliai ugdyti vidinį Lietuvos žmonių poreikį būti aktyviems kuriant pilietinę visuomenę.

Pagal Eltą

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija