Atnaujintas 2005 balandžio 15 d.
Nr.29
(1330)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Popiežiaus mirtis pamokė mus, gyvuosius

Pasaulis neteko nepaprastos asmenybės – popiežiaus Jono Pauliaus II. Gedėjome visą savaitę, visa žmonija buvo sukrėsta. Mums visiems Jonas Paulius II parodė, kaip reikia pasirengti mirčiai ir ją priimti, suvokti, kad žemėje gyvenimas laikinas, o Viešpaties karalystėje – amžinas.

Doro žmogaus širdis suprato ir įvertino Jono Pauliaus II gyvenimą, kuris buvo visų Popiežius. Jis mus mokė gėrio, grožio ir taikos ne tik tarp valstybių, bet ir kiekvieno artumo vienas kitam, mokė atleisti, padėti silpnesniam, vargstančiam, mylėti Dievą. Popiežius mirė. Bet ar jo mokymas pasiliks kiekvieno mūsų širdyse, ar mes tapsime geresni, nes tarp mūsų yra dar daug blogio?

Nors Lietuvoje buvo paskelbtas penkių dienų gedulas, bet vėliavų su gedulo kaspinu gatvėse labai mažai teko matyti. Tai pasako, kas yra mūsų viduje. Prie savo namo trispalvę su gedulo kaspinu kėliau visą savaitę. Kai darai iš meilės, visiškai būna nesunku. Esu toks tėvų ir mokytojų dėka, kurie mane ir kitus mokė patriotiškumo, visur ir visada būti žmogumi.

Jonas Paulius II visų buvo Popiežius, nes užuojautas pareiškė net musulmonai ir žydai. Per laidotuves ne vienos valstybės vadovai susitaikė, padavė ranką vienas kitam, nors gyvendami kaimynystėje to nedarydavo.

Stebėjome Popiežiaus laidotuves per televiziją. Kaip simboliška: Romoje tuo metu kilęs nebūdingas tam laikui vėjas padėtos ant karsto Evangelijų knygos lapus vartė į visas puses, o šv. Mišioms įpusėjus visai užvertė ir daugiau neatvertė. Ar tai ne Viešpaties galybė, kuri parodė, kad žmogaus gyvenimas – kaip knyga, perskaitei ir užverti.

Kad tiek plačiai turėjome galimybę stebėti visas Popiežiaus laidotuvių apeigas, nuoširdi padėka Lietuvos ir BBC televizijoms. Mes juk neturėjome galimybės nuvykti į Vatikaną. Televizijos laidų dėka mes daugiau sužinojome ne tik apie Joną Paulių II, bet ir apskritai apie Vatikaną.

Iki šiol vyskupai ir kunigai mažai kalbėjo apie Joną Paulių II. Tik dabar suprantame, kad reikėjo ir Popiežiui gyvam esant jo darbus ir nuopelnus aiškinti plačiau.

Juozas NAGINIONIS

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija