Atnaujintas 2005 balandžio 15 d.
Nr.29
(1330)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Pagerbtas atminimas – tai įgyvendintos idėjos

Mes žiūrėjome į jį ir nematėme jo didybės. Mes klausėmės jo, bet neišgirdome jo išminties žodžio. Mes tik vaikai – nei geri, nei blogi. Mes tik tada pamatome, ko netekome, kai tenka atsisveikinti amžiams.

Šiandien mes netekome jo – mūsų gerojo Tėvo Jono Pauliaus II. Jei būtų buvęs ne tik išgirstas Šventojo Tėvo žodis, bet ir realiai įgyvendinti jo išmintingi patarimai, šiandien Lietuva nebūtų atsidūrusi tokioje padėtyje – ekonominėje, dvasinėje, intelektualinėje krizėje.

Jonas Paulius II, lankydamasis Lietuvoje 1993 metais, susikvietė visus: vyskupus, kunigus, vienuolius ir vienuoles, intelektualus, rašytojus, meno ir mokslo darbuotojus, jaunimą. Visus iki vieno – nuo mažo iki seno. Aplankė visas žymias šventoves: Kryžių kalną, Šiluvą, Aušros Vartus. Telieka mums jo žodį įgyvendinti. Tik taip mes pagerbsime Šventojo Tėvo atminimą.

Atkreipkime dėmesį į jo žodžius: „Šeima – namų bažnyčia“. Apie šeimą Jonas Paulius II parašė dvigubai daugiau knygų ir straipsnių, nei visi kiti popiežiai kartu paėmus. Tikrai viskas prasideda šeimoje. Nebūtų tiek nusikaltimų: žudynių, savižudybių, vagysčių, plėšimų, jei kartu su motinos pienu kūdikiui būtų įdiegta dora, moralė, tikėjimas, Dievas.

Kokia bus šeima, tokia ir ateities Lietuva. Jonas Paulius II – mūsų šventasis. Geriausias paminklas jam būtų – jo idėjų įgyvendinimas.

Genovaitė MEZGINAITĖ

Rokiškis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija