Atnaujintas 2005 balandžio 20 d.
Nr.30
(1331)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Pašto ženklai – Popiežiui atminti

Ketverius metus pašto
ženklus kolekcionuojantis
Telšių kunigų seminarijos
klierikas Marius Dyglys
pristatė parodą popiežiui
Jonui Pauliui II atminti

Telšių K.Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje balandžio 9-ąją pristatyta Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klieriko Mariaus Dyglio pašto ženklų paroda, skirta popiežiui Jonui Pauliui II atminti.

Jau šeštąją personalinę parodą surengęs M.Dyglys minėjo, jog tai visiškai neplanuota ekspozicija Žemaitijos sostinėje. Idėja surengti tokią parodą 21 metų jaunuoliui, kilusiam iš Naujosios Akmenės, kilo sužinojus apie Popiežiaus mirtį.

Apie ketverius metus pašto ženklus kolekcionuojantis parodos autorius sakė, jog beveik visi ženklai yra dovanoti draugų, pažįstamųjų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio.

Paroda, kurioje pristatomos ir apie Joną Paulių II bei jo gyvenimą išleistos knygos, veiks tol, kol bus išrinktas naujasis Popiežius.

Po parodos pristatymo visi buvo pakviesti pasiklausyti kaunietės fleitininkės Lidijos Gomolickaitės-Grudzinskaitės atliekamų klasikinių kūrinių.

Nė vienai asmenybei nėra skirta tiek daug pašto ženklų, kaip popiežiui Jonui Pauliui II. Pašto ženklų piešiniuose dominuoja Šventojo Tėvo asmenybė. Dailininkai sugebėjo panaudoti menines išraiškos galimybes tam, kad galėtume pajusti asmeninius Popiežiaus bruožus, charakterį, įtaką žmonėms, gebėjimą dalytis džiaugsmu, liūdesiu bei kančia. Analizuodami atskiras pašto ženklų serijas, galime pajusti Jono Pauliaus II siekius stiprinti taiką, socialinį teisingumą.

Pastaruoju metu išleidžiama vis daugiau leidinių, kuriuose vaizduojama ne vien Popiežiaus asmenybė, bet bandoma parodyti lankomų vietovių reikšmę religiniame krašto gyvenime, alegoriškai išreikšti viso pasaulio gyventojų lūkesčius, įprasminti Kristaus kančią šiuolaikiniame gyvenime. Tokia tema dažniausiai siejama ir su šventojo apaštalo Pauliaus gyvenimu ir kelionėmis skelbiant Gerąją Naujieną visoms tautoms ir visų rasių žmonėms.

Taip galima sudaryti ne tik chronologinę, bet ir kelias temines kolekcijas.

Pašto ženklams daugeliu atveju panaudojamos Popiežiaus fotografijos. Matome Šventąjį Tėvą Šv. Petro Bazilikoje pontifikavimo drabužiais aukojantį šv. Mišias, laiminantį tikinčiuosius audiencijų metu, besimeldžiantį ir pavargusį, linksmą ir susimąsčiusį, geraširdį ir temperamentingą.

Dažniausiai buvo stengiamasi Joną Paulių II vaizduoti lankomų šalių gamtos kolorite bei to meto įvykių raidoje. Tai yra vienos ar kitos šalies nelaimių, sausros, bado ir net raupsuotųjų problemų aplinkoje.

Išryškinamas didelis Popiežiaus dėmesys ir meilė Švč. Mergelės Marijos šventovėms visame pasaulyje, o ypač Čenstakavos ir Vilniaus Aušros Vartų Madonoms. Lotynų Amerikos, Azijos šalyse panaudojami vietos šventyklų Švč. M.Marijos stebuklingieji paveikslai, taip pat ir žinomi pasaulyje šios temos meno šedevrai. Vaizduojama įvairi simbolika, pradedant šv. Petro raktais, kardinolų bei popiežiaus herbais ir baigiant tikėjimo simboliais – kryžiumi ir Šventąja Dvasia. Popiežiaus herbai atspausdinti Kanados, Liuksemburgo, Čilės, Lichtenšteino, Austrijos, Zambijos ir kitų valstybių pašto ženkluose. Retai, bet panaudotos ir Šventojo Tėvo parašo faksimilės Vatikano, Belizo, Lenkijos, Pietų Korėjos, Austrijos ir Lesoto ženkluose. Pašto atspaudų piešiniuose taip pat populiarus pastoralas – ganytojiška lazda.

Džiugu, kad ir Lietuvoje Jono Pauliaus II vizito metu pasirodė keturi gražūs lietuviški pašto ženklai, vokas ir atvirlaiškis.

Klierikui M.Dygliui kyla vis naujesnių minčių apie lietuvių tautai dar mažai žinomą krikščionybės fenomeną pašto ženkluose. Vienas žmogus jo paklausė, ar prasminga, kad pašto ženkluose vaizduojami sakralūs dalykai? Į tai jis gali atsakyti, kad tai visai tinka pašto miniatiūrose įamžinti krikščionybei brangius reiškinius. Pašto ženklai išliks kaip tikrosios civilizacijos dokumentai, kurie dažniausiai tampa tikromis meno vertybėmis.

M.Dyglys teigė, kad jau daugiau nei šimtą metų gyvuoja krikščioniškoji filatelija po pirmojo 1840 metais Didžiojoje Britanijoje pašto ženklo pasirodymo. JAV filatelininkai teigia, kad pirmieji ženklai religiniais motyvais jų šalyje buvo išleisti 1893 metais, minint Amerikos atradimo 400-ąsias metines. Europos filatelininkai mano, kad religinio pobūdžio pirmieji ženklai išleisti 1895 metais Portugalijoje. Tai penkiolikos ženklų seriją minint šv. Antano Paduviečio gimimo 700-ąsias metines.

Tačiau mažai kas žino, kad 1852 metais Popiežiaus provincijoje išleistas pirmasis ženklas religine tematika – Šv. Petro raktai. Vėliau, 1867 ir 1868 metais, jie buvo perspausdinami iš naujo. Dabar tai – didelės retenybės. 1929-aisiais įkūrus Vatikano valstybę, iš karto pradėti leisti pirmieji „krikščioniško pasaulio centro“ ženklai, pasirodantys ir dabar. Jau yra išleista per šešis tūkstančius religinės tematikos pašto ženklų bendru dešimt milijardų tiražu. Daugėja ženklų su reprodukuojamais religinio meno kūriniais, kurių serijos leidžiamos visame pasaulyje.

Lietuvoje yra žinomi keli filatelininkai, renkantys kalėdinius ir su Popiežiaus atvaizdu pašto ženklus. Būtų malonu, kad visi kolekcininkai susiburtų į vieną draugiją. Tokia draugija kitose valstybėse jau gyvuoja daugelį metų. Tai Pasaulinė šv. Gabrieliaus brolija – Unio mundialis sancti Gabriels archangeli. Šio šventojo arkangelo vardu draugija pavadinta dėl to, kad jis yra „gerosios žinios nešėjas“, vėliau tapęs pašto ir filatelijos globėju.

Atvykęs į Telšius, M.Dyglys surado bendraminčių. Jeigu ne jie, galbūt ši jo domėjimosi sritis būtų pradingusi užmarštyje. Čia rado jau veikiantį klubą, kuriame galima pasidalyti mintimis, pasiekimais ir laimėjimais. Nesvarbu, kad yra dar jaunasis filatelininkas, tačiau jau pavyksta pasiekti gerų rezultatų.

Malonu atsiversti klieriko surengtų parodų atsiliepimų knygą ir joje perskaityti žmonių patirtus įspūdžius. Štai keletas atsiliepimų:

„Atrodo, kad pašto ženklai negali nieko sudominti, bet mes buvome giliai sujaudinti, kad visur galima rasti grožį. Grožis – tai žmogaus vidinis pasaulis, jo gėrio suvokimas“.

„Tik iš pirmo žvilgsnio man atrodė, kad pašto ženklai – tai paprasti popieriaus gabalėliai. Iš tikrųjų tai iškalbingi simboliai“.

„Kaip gera, jog šalia yra tokių entuziastų, besirūpinančių, kad pakeltume akis nuo žemės. Pašto ženklai, mažas istorijos atspindys, tampa tikromis meno vertybėmis.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija