Atnaujintas 2005 gegužės 4 d.
Nr.34
(1335)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Knyga apie laisvės kovas

Knygos „Dejavo žemė
ir žmonės“ sudarytojas
Balys Juodzevičius
(pirmas iš dešinės)
su pokario metų įvykių
dalyviais Gediminu Pusliu,
Jonu Abukausku, Jonu
Kairiu, Eugenija Kazliene
ir Jane Jazgevičiene

Utenos kraštotyros muziejuje visuomenei pristatyta Balio Juodzevičiaus parengta Utenos apylinkių partizanų ir rėmėjų atsiminimų knyga „Dejavo žemė ir žmonės“. Šį leidinį Utenos kraštotyros muziejaus lėšomis nedideliu 300 egzempliorių tiražu išleido UAB „Utenos spaustuvė“.

Utenos kraštotyros muziejuje sukaupta ir saugoma daug partizaninės kovos eksponatų, partizanų, jų ryšininkų ir rėmėjų atsiminimų, archyvinės medžiagos apie to meto įvykius. Laikas bėga ir nusineša žmonių gyvenimus, užmaršties dulkėmis padengia įvykius ir istorinius faktus, todėl labai svarbu išsaugoti autentiškus atsiminimus ir eksponatus.

Kalbėdama apie knygą, kurioje nušviečiami sudėtingi karo ir pokario metų įvykiai ir tautos pasipriešinimo okupantams kovos, muziejininkė Milda Skaisgirienė sakė, jog tai istorijos knyga jaunimui, mažai žinančiam apie to meto įvykius. Knygoje sudėti 33 žmonių – partizanų ryšininkų ir rėmėjų – atsiminimai, nuotraukos, fotomedžiaga iš muziejaus rinkinių. Tai jau antroji B.Juodzevičiaus parengta knyga, kurioje aprašoma ir nagrinėjama sudėtinga pokario metų istorija. Pirmoji knyga „Laisvės kaina“ (Utenos rajono žuvusių partizanų ir politinių kalinių žinynas) sulaukė didžiulio susidomėjimo ir iškart pasklido tarp skaitytojų.

Knygos „Dejavo žemė ir žmonės“ sudarytojas B.Juodzevičius vadino leidinį kolektyviniu ir sakė tik parinkęs tekstus iš magnetofoninių įrašų, kurių keli šimtai saugomi muziejuje. Leidinyje daugiausia dėmesio skiriama Utenoje ir jos apylinkėse – Saldutiškyje, Daugailiuose, Tauragnuose, Užpaliuose – vykusiems įvykiams. Jame plačiau nušviestas pasipriešinimo organizacijų kūrimasis ir jų veikla (G.Puslio atsiminimai), patriotinės kaimo žmonių nuotaikos ir pagalba partizanams (A.Tylaitės, E.Norkūnaitės atsiminimai). Įdomūs srities partizanų Jono Kimšto ryšininkės V.Petrėnienės, partizano žmonos Valės Pošienės, mokytojos V.Jasudytės sudėtingų ir tragiškų pokario metų pasakojimai. Nors daugelį įvykių pasakotojai prisimena praėjus 50 ir daugiau metų, bet jie giliai įsirėžę į atmintį. Kad skaitytojas susidarytų tikresnį pokario vaizdą, įdėta archyvinės medžiagos. Pasak B.Juodzevičiaus, knygoje pateikiamų atsiminimų kalba beveik netaisyta, išsaugotas pasakojimų stilius ir kalbos savitumas.

Iš 33 atsiminimų autorių daugelio – Kazio Gineičio, Birutės Jasudytės, Prano Vitkaus, Paulinos Vijeikytės, Eugenijos Puodžiukaitės ir kitų – jau nebėra tarp gyvųjų, ir tik knyga bei muziejaus saugyklos saugo jų balsų aidą, asmeninius daiktus, dokumentus, nuotraukas. B.Juodzevičius prašė visų, kas dar gali papasakoti apie pokarį, turi užrašų ar nuotraukų, užsukti į Utenos kraštotyros muziejų ir prisidėti prie atminties archyvo išsaugojimo ateities kartoms.

Knygos pristatyme dalyvavo gyvi aprašomų istorinių įvykių liudytojai, skambėjo partizanų dainos, buvo skaitomos knygos ištraukos.

Rūta JONUŠKIENĖ

Utena

Audronės Driskiuvienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija