Atnaujintas 2005 gegužės 4 d.
Nr.34
(1335)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Tautodailininkai garsėja darbštumu

Rūta JONUŠKIENĖ

Lietuvos tautodailės sąjungos
Vilniaus bendrijos pirmininkė
Roma Kraujalienė padėkos
raštu apdovanoja šalyje
žinomą kryždirbį Praną Kaziūną

Parodos atidarymo akimirka:
groja Anelė Araminienė,
stovi Lilija Jovarienė, Odeta
Bražėnienė, Antanas Bražėnas,
Feliksas Marcinkas
ir Roma Kraujalienė

Kiek spalvų ir atspalvių yra žmogaus širdyje, mintyse, akyse? Kiek žydėjimo ir tylaus susimąstymo? Kiek fantazijos, kuri gali virsti mažute staigmena ar džiaugsmo kibirkštėle, šildančia šalia esančius? Kuriantis Žmogus yra stebuklas, dovanojantis stebuklus kitiems. Tuo gali įsitikinti kiekvienas, užsukęs į Utenos kraštotyros muziejų, kur vyksta tradicinė Utenos rajono tautodailės paroda, žydinti visomis pavasario ir atbundančios žemės spalvomis.

Dalyvauja vis daugiau kūrėjų

Tradicinė Utenos rajono tautodailės paroda sukviečia vis daugiau kūrybingų Utenos rajono žmonių, saugančių ir puoselėjančių liaudies meno tradicijas modernėjančiame šių dienų pasaulyje. Šįkart tapybos, drožybos, keramikos, pynimo, karpinių, grafikos, siuvinėjimo, siuvimo, floristikos darbų, šiaudų sodų, nėrinių, mezginių ir audinių parodai pateikė net 52 autoriai, kurių amžius –nuo dvylikos iki aštuoniasdešimties metų. Didžiausias džiaugsmas, kad visi tautodailės kūriniai nauji, nematyti, sukurti ilgais žiemos vakarais ir parodai kruopščiai atrinkti iš daugybės kitų.

Utenos tautodailininkų klubo „Svirnas“ pirmininkė Odeta Bražėnienė, jau dešimtus metus organizuojanti šias parodas, sakė, jog tautodailės parodų tradicija Utenoje labai sena, nes ekspozicija atvira visiems rajone gyvenantiems ir kuriantiems žmonėms. Kiekvienai parodai atsiminti išleidžiami lankstinukai su autorių pavardėmis, o darbų kokybę vertina autoritetingi liaudies meno žinovai iš Vilniaus, nešykštintys vertingų patarimų. Kasmet tautodailininkai dalyvauja įvairiose respublikinėse parodose-konkursuose, iš kurių visada grįžta su įvairiais prizais ir diplomais. Tautodailininko kryždirbio Prano Kaziūno veikla įvertinta 2004 metų Utenos rajono Kultūros ir meno premija.

Liaudiškai puošia modernų pasaulį

Šių metų tautodailės paroda – pirmasis laiptelis į didžiulę respublikinę parodą-konkursą „Aukso vainiko“ nominacijai gauti. Darbus šiai parodai atrinko autoritetinga iš Vilniaus atvykusi komisija: Lietuvos tautodailės sąjungos Vilniaus bendrijos pirmininkė Roma Kraujalienė, skulptorius ir dailėtyrininkas Arūnas Kynas, „Rankdarbių“ žurnalo redaktorius Feliksas Marcinkas, Etnokultūros centro darbuotoja Vilma Kričėnaitė.

Dailėtyrininkas A.Kynas džiaugėsi žmonių noru kurti liaudies meną, o įkvėpimą vadino paslaptingiausia Dievo dovana. Ypač jis žavėjosi Anele Araminiene – grojančia, audžiančia ir puikiai drožiančia medį. Dailėtyrininkas įvertino tapytojų Arūno Kučinsko, Zosės Bartašienės ir Nijolės Bartašiūtės, Petro Lopetos paveikslus, Henriko Zakarevičiaus skulptūras su tapybos elementais, Prano Kaziūno skulptūras, Odetos Bražėnienės grafikos ir Antano Bražėno karpinių darbus. A.Kynas kvietė tautodailininkus dažniau pavartyti lietuvių liaudies meno albumus ir mokytis iš senųjų meistrų, kurių darbuose gyvos senųjų menų tradicijos.

F.Marcinkas, beveik kasmet aplankantis uteniškių parodas, stebėjosi Utenos krašto tautodailininkų darbštumu, jų darbų aukštu meniniu lygiu. Pasak jo, kūrėjams, pirmąkart dalyvaujantiems parodose (o tokių bent po keletą būna kasmet), tenka laikyti meninės brandos egzaminą ir neatsilikti nuo jau žinomų tautodailininkų, rodančių gražų pavyzdį ne tik savojo rajono, bet ir Vilniaus zonos bei šalies liaudies amatų puoselėtojams. Uteniškiai sugeba ne nukopijuoti liaudies raštus, o interpretuoti juos taip, kad taptų nauju kūriniu, nauja idėja, nauju vaizdiniu ir būtų pritaikomi modernėjančiame pasaulyje. F.Marcinko teigimu, uteniškių parodose nepamatysi neišbaigtų ar netvarkingų darbų – kiekvieną gali nors į vitriną dėti, gėdos nepadarys.

Padėkos darbščiausiems

Lietuvos tautodailės Vilniaus bendrijos padėkos raštai už tautodailės tradicijų puoselėjimą įteikti O.Bražėnienei, Elenai Krivičienei, A.Araminienei, P.Kaziūnui, Henrikui Zakarevičiui, Giedrei Sudniutei, Vytautui Valiušiui, Z.Bartašienei, Elvyrai Žemaitienei, Pranui Sabaliauskui, Stefai Gasiūnaitei, Alicijai Chojeckai ir šių eilučių autorei. Už nuolatinį rūpestį tautodailininkais ir liaudies menu apdovanota ir Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė.

Rudenį Leliūnuose, Vytauto Valiušio keramikos muziejuje, vyks Utenos apskrities tautodailės paroda, į kurią pakviesta per 20 rajono tautodailininkų. Grupė tautodailininkų dalyvaus Vilniuje vyksiančiame liaudies muzikos festivalyje „Skamba, skamba kankliai“, kur demonstruos savo darbus netradicinių amatų kiemelyje.

Utena

Audronės DRISKIUVIENĖS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija