Atnaujintas 2005 gegužės 4 d.
Nr.34
(1335)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

„Šilo“ pradinėje mokykloje – katalikiška aplinka

Kauno „Šilo“ pradinės
mokyklos mokytojai
susitikime su Kovo 11- osios
Akto signataru Algirdu
Patacku (viduryje)

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrojoje programoje rašoma : „Laikantis nuostatos, kad Lietuvos mokyklos mokymo turinį turi sudaryti tautinė kultūra, mes turime atsigręžti į etninę kultūrą – svarbią, neatskiriamą visos tautos kultūros dalį“.

Įsikūrusi vaizdingame Kauno kampelyje šalia Panemunės šilo, „Šilo“ pradinė mokykla pirmą kartą duris atvėrė 1993 metais. Direktorė Birutė Kazlauskienė apie mokyklą papasakojo, kad ugdytiniams teikia pradinį išsilavinimą ir ankstyvąjį anglų kalbos mokymą.

„Didelį dėmesį skiriame doriniam ugdymui, – sakė B.Kazlauskienė, – taip pat estetiniam – meniniam lavinimui bei etninių vertybių puoselėjimui. Choreografijos pamokose vaikai mokomi tautinio šokio. Popamokiniu laiku kartą per savaitę visose klasėse vyksta etnokultūros užsiėmimai, kurių metu mokiniai supažindinami su lietuvių kalendorinėmis šventėmis, papročiais, apeigomis bei mitologija“. Mokyklos direktoriaus pavaduotoja Gražina Kepežinskienė antrino, jog tautinių šokių kolektyvas „Šilelis“ ir folkloro būrelis „Šilinukai“ – nuolatiniai Kauno miesto ir respublikinių dainų švenčių bei konkursų dalyviai ir nugalėtojai.

Mokiniai, tvirtino G. Kepežinskienė, aktyvūs mokyklos bendruomenės nariai : dalyvauja mokinių savivaldos institucijose, organizuoja ir rengia šventes, gamina vaizdines priemones, dalyvauja Lietuvos ir tarptautiniuose projektuose. Dera pabrėžti, kad pradinėje mokykloje, be minėtų kolektyvų, labai turininga veikla užsiima dailės, keramikos būreliai, jaunučių choras, aerobikos grupė. Stebina tai, kad šioje mokykloje veikia karatė (kovinių veiksmų) užsiėmimų sekcija.

Katalikų tikėjimo pagrindų moko katechetė Lina Šumauskienė. Jauna pedagogė sugeba artimai bendrauti su mokiniais, vaizdžiai aiškinti sudėtingus tikėjimo klausimus. Smalsūs vaikai visada gauna suprantamus paaiškinimus, be to, visai greta įsikūrusi Panemunės parapijos bažnyčia, kurios klebonas dekanas kun. Deimantas Brogys visada pasirengęs patarti, paaiškinti jauniesiems nesuprantamus dalykus.

Neseniai Kovo 11-osios Akto signataras Algirdas Patackas lankėsi šioje mokykloje. Susitikime su mokytojais jis labai populiariai aiškino senovės lietuvių tikėjimų raidą, senosios etninės lietuvių kultūros išliekamosios, pažinimo vertę. Lietuvai tapus katalikiška šalimi, įvyko daug pakitimų tautos sąmonėje. Sovietinė okupacija bet kokia kaina bandė iš lietuvių tautos ištrinti tautinę savimonę, religingumą. Nepavyko. Tačiau dar ir dabar yra nemažai švietimo darbuotojų (ypač vadovų), kurie nelabai noriai sutinka suteikti mokykloms katalikiškų mokyklų statusą. Signataras A.Patackas atsakė į klausimus, padovanojo kartu su Aleksandru Žarskumi išleistą „Virsmų knygą“ mokyklos bibliotekai ir palinkėjo jau šį rudenį gauti katalikiškosios mokyklos vardą.

Kazimieras Dobkevičius

Kaunas

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija